Sporočila za javnost

Žrtev kaznivega dejanja lahko postane vsakdo: moški, ženska, mladostnica oz. mladostnik in otrok, ne glede na spol, starost, izobrazbo, narodnost ali drugo osebno okoliščino.

Žrtev kaznivega dejanja je oseba, ki je zaradi kaznivega dejanja utrpela neposredno škodo kot dokazljivo posledico tega dejanja. To pomeni, da ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli telesne ali duševne posledice ali da je bila vaša lastnina poškodovana, uničena ali odvzeta zaradi dejanja, ki velja za kaznivo po kazenski zakonodaji.

Kaznivo dejanje, kakršno je telesna poškodba, posilstvo, rop, poskus umora, vlom v stanovanje, izsiljevanje, tatvina ali drugo, je za žrtev vedno poseg v osebno integriteto, zasebnost. Predstavlja lahko tudi stresni dogodek, ki lahko poruši človekovo osebnostno ravnovesje, njegov občutek varnosti, zaupanja. V takšnih primerih se žrtve pogosto soočajo z različnimi telesnimi in duševnimi poškodbami (hud stres, tesnoba itd.), čustvenimi pretresi (travma, duševne motnje), lahko pa se soočajo tudi s škodo na premoženju.

Če ste oškodovani zaradi kaznivega dejanja, imate številne pravice v postopku zoper storilca (kazenski postopek) ali v zvezi z odškodnino, zaščito in pomočjo.

Temeljna naloga policije je varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato žrtvam kaznivih dejanj pomaga ter zagotavlja njihovo varnost in zaščito. Daje jim ustrezne informacije, obenem pa posveča posebno pozornost sodelovanju z žrtvami.

 

Ko postanem zrtev KD februar 2015 

Ko postanem žrtev kaznivega dejanja (brošura) 

Ste postali žrtev kaznivega dejanja? Iščete pomoč ali informacije o postopku prijave? Poznate svoje pravice?

Odgovore poiščite v prenovljeni brošuri.

Brošura vsebuje številne odgovore na vprašanja, s katerimi se srečujejo žrtve kaznivih dejanj:

 • kje in na kakšen način lahko prijavite kaznivo dejanje,
 • kaj lahko pričakujete od policije,
 • kakšen je postopek policije po prijavi,
 • kakšne pravice imate kot žrtev,
 • kakšne so lahko posledice kaznivega dejanja,
 • kdo vam lahko pomaga ipd.

  

Vsebina brošure:

I. Kdo lahko postane žrtev kaznivega dejanja

II. Postopek prijave (kako in kje prijavim kaznivo dejanje)

 • Kaj lahko pričakujem od policije
 • Kakšen je postopek policije po prijavi
 • Kaj se zgodi, če umaknem prijavo

III. Pravice žrtev kaznivega dejanja  

IV. Posledice kaznivega dejanja pri žrtvah  

 • Možne posledice (splošno)
 • Možne posledice pri otrocih  

V. Druge oblike pomoči

 • Samopomoč
 • Kdo mi še lahko pomaga

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.