Sporočila za javnost

Katere nevarnosti nam grozijo, kadar je naš računalnik povezan v internet?

O nevarnostih pri uporabi interneta se je začelo razmišljati s pojavom novih tehnologij, ki so omogočile velike spremembe - ne le pri komuniciranju, temveč tudi pri opravljanju vsakodnevnih nalog. Zaradi teh pridobitev pa smo postali tudi bolj ranljivi.

Magnet za napadalce (hekerje, pirate, prevarante, pošiljatelje nezaželenih elektronskih sporočil in podobne "hudobneže") so postali naši osebni in poslovni podatki ter različna varnostna gesla, z zlorabo katerih lahko naredijo velikansko škodo. Med vsemi grožnjami varnosti na internetu predstavljajo tovrstni napadalci eno največjih. Njihove tarče niso samo vladne ustanove in finančne institucije, temveč tudi podjetja in fizične osebe.

Več o tem v brošuri: Varni na internetu  

Dodatna opozorila in nasveti o varni uporabi interneta tudi na spletnih straneh:

Opozorilo pred zlorabami elektronskega bančništva

Opozorilo pred računalniškim virusom Ukash, ki zahteva plačilo globe

BrosuraVarniNaInternetu

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2021 ob 15:30 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2021 ob 15:30 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.08.2021 ob 23:43 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.08.2021 ob 08:15 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.08.2021 ob 08:15 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.08.2021 ob 09:30 VSTOP 1 ura
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.08.2021 ob 09:10 VSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.