Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem 

 

RKK, letnik 73, leto 2022, številka 2, 


Kazalo 

Uvodnik 


Članki

Mojca M. Plesničar, Aleksej Jankovič, Lora Briški:

RKK2022 02 Naslovnica

Kaja Prislan, Rok Svetič, Anže Mihelič, Branko Lobnikar:


Zapisi 

Špela Velikonja: Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2021

Kiara Ropoša in Iza Kokoravec: Delo Inštituta za varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2021

Rok Hacin: Omi Hodwitz (ur.): The origins of criminological theory

Iza Kokoravec: Robert Agnew, Timothy Brezina: Juvenile delinquency: Causes and control

Gorazd Meško: Mednarodni simpozij Reflections on the (post-) Covid-19 era: criminological perspectives on crime, criminal law and Criminal justice in Europe (Refleksije o (post)covid-19 obdobju: kriminološke perspektive o kriminaliteti, kazenskem pravu in kazenskem pravosodju v Evropi) in 30. obletnica revije European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 1. junij 2022

Gorazd Meško: Svetovni viktimološki simpozij Victimisation in a digital world: Responding and connecting with victims Donostia-San Sebastian, Španija, 5.-9. junij 2022 - (Viktimizacije v digitalnem svetu: odzivanje in povezovanje z žrtvami)