Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 64, leto 2013, številka 2,


Kazalo 

Uvodnik 


Članki

Tadeja Kolenc, Jurij Kebe, Anton Bukovnik:

RKK 2013 02

Jurij Ferme:


Ciril Keršmanc:


Matjaž Jager, Katja Šugman Stubbs:


Tatjana Bobnar:


Maja Veber Šajn:


Damijan Florjančič:


Iztok Kolar, Daniel Zdolšek:

  • Zaznave o forenzičnem računovodstvu v povezavi s preiskovanjem gospodarskih kaznivih dejanj 


Igor Lamberger, Boštjan Slak, Bojan Dobovšek:

 

Prikazi, ocene, recenzije 

Katja Eman: Nigel South in Avi Brisman (ur.), Routledge International Handbook of Green Criminology (Mednarodni priročnik o ekološki kriminologiji založbe Routledge)

 

Zapisi

Franc Brinc: Delo inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2012 

Katja Eman, Gorazd Meško: Raziskovalno delo Oddelka za kriminologijo in kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede v letu 2012