Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 67, leto 2016, številka 2,


Kazalo 

Uvodnik 

 

Članki

Branko Lobnikar, Kaja Prislan, Maja Modic:

RKK 2016 02

Zoran Kanduč:


Liljana Selinšek:


Branko Japelj:


 

Prikazi, ocene, recenzije 

Gorazd Meško: Dragan Petrovec, Nasilje pod masko, Sanje, Ljubljana (2015)

Gorazd Meško: Olga Siegmunt, Neighbourhhod disorganization and social control – Case studies from three Russian cities, Springer (2016)

 

Zapisi 

Barbara Bizilj: Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v letu 2015

Katja Eman, Saša Kuhar, Rok Hacin: Delo Inštituta za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v letu 2015

Katja Eman: Študijski obisk na Univerzi Essex v Angliji