Policisti Policijske postaje Cerknica so 21. maja 2010 organizirali delovno srečanje z župani treh občin.

Srečanja so se tako udeležili župan občine Cerknica Miroslav Levar, župan občina Loška dolina Janez Sterle in župan občine Bloke Jože Doles. Osrednja tema pogovorov je bila predstavitev varnostnih razmer v letu 2009 na območju Policijske postaje (PP) Cerknica in v skupnost usmerjenega policijskega dela. 

Fotografija0218 1

Policisti so županom predstavili načrtovane aktivnosti PP Cerknica v poletni turistični sezoni in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju splošne varnosti ljudi in premoženja. Predstavili so jim tudi predloge za postavitev preventivnih panojev oziroma obvestil z napotki za samozaščitne ukrepe turistov, s katerimi bi preprečili vlome v vozila in tatvine na turističnih točkah, kot so Cerkniško jezero, Volčje jezero in Rakov Škocjan.

Fotografija0219 1

Župani so predstavili varnostno problematiko v svojih lokalnih skupnostih in podali predloge za skupne aktivnosti na področju prometne varnosti. Sprejeli so tudi pobudo za postavitev preventivnih obvestil na turističnih točkah. Komandir PP Cerknica Milan Jurkovič je ponovno podal pobudo za ustanovitev varnostnih sosvetov v lokalnih skupnostih in povedal, da bi lokalna skupnost z ustanovitvijo varnostnega sosveta pridobila možnost aktualne obravnave varnostnih problemov v lokalni skupnosti. Hkrati bi bilo seznanjanje pristojnih za odpravo posameznih varnostnih vprašanj učinkovitejše.

Župani so pokazali pripravljenost za ustanovitev sosvetov in predlagali, da junija ponovno organizirajo srečanje na temo ustanovitve varnostnega sosveta. K sodelovanju pa bodo povabili tudi predstavnike Medobčinskega inšpektorata in redarstva.