Kot povsod drugod na območju celotne Slovenije so tudi policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi ob začetku šolskega leta izvedli vrsto aktivnosti za zagotovitev večje varnosti otrok v cestnem prometu.

Že avgusta, pred začetkom pouka, so preverili talno in vertikalno signalizacijo na prometnih površinah v okolici osnovnih šol, nato pa skupaj z vodstvi šol preverili še načrte varnih poti v šolo. Ugotovitvam glede najbolj ogroženih mest so prilagodili prisotnost policistov v prvih dveh tednih pouka.

Vodji policijskih okolišev Janez Otorepec in Silvo Izak sta se pred začetkom šolskega leta povezala s predstavniki lokalnih skupnosti, svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in krajevnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi ter se dogovorila za sodelovanje pri varovanju otrok. Na ta način je otroke na poti v šolo in domov vsak dan dodatno varovalo še 17 redarjev teh institucij.

V letošnjem letu je bilo v sodelovanju z organizacijami, ki opravljajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, za vse prevoznike otrok zagotovljena tudi možnost brezplačnega preventivnega tehničnega pregleda motornih vozil za prevoz šolskih otrok.

Prvega septembra sta se vodji policijskih okolišev pogovorila z učenci prvih razredov šestih največjih osnovnih šol in njihovimi starši. Slednjim sta svetovala, kako naj zagotovijo čim večjo varnost otrok v cestnem prometu.

Skupaj z učitelji sta se z učenci prvih razredov sprehodila po varnih poteh v šolo in iz nje. Pri tem sta otroke opozarjala na posebej nevarna mesta in jim svetovala, kako ravnati ob prečkanju ceste.

foto3

Janez Otorepec z otroki in učiteljicami med varno potjo v šolo


Posebno pozornost sta namenila tudi obiskom vrtcev. Skupaj z vzgojiteljicami sta na sprehod po varnih poteh popeljala tudi najmlajše.

foto1

Silvo Izak med nazorno predstavitvijo nevarnih mest
foto2

Še skupinski posnetek v učilnici


Ob zaključku ne gre pozabiti, da smo za varno udeležbo otrok v prometu odgovorni vsi. Prav gotovo so starši tisti, ki otroka uvedejo v svet prometa, svet, poln nevarnosti. Le z dosledno vzgojo otrok, opozarjanjem na nevarnosti, nenehnim učenjem in pravilnim ravnanjem v prometu bomo dosegli, da bo otrok spoznal nevarnosti, znal pravilno ravnati, in kar je najpomembneje, da bo odgovoren in bo spoštoval prometna pravila tudi, ko odraste.