Sorodne objave

 

Policijska postaja Ravne na Koroškem in občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sta v dneh od 18. do 22. decembra 2009 izvedla poskusni projekt izobraževanja osnovnošolcev o prometni varnosti.

Izobraževanje v obliki seminarja je izvedel Miroslav Črešnik, pomočnik komandirja na PP Ravne na Koroškem in član občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bil tudi soorganizator seminarja. Poskusnih seminarjev se se udeležili 104 učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole Prežihov Voranc.

009

Udeleženci seminarja


Učencem in učenkam osnovne šole smo pojasnili pomen upoštevanja prometnih predpisov  in prometnih znakov za varno udeležbo v cestnem prometu. Posebej smo opozorili na uporabo varnostnih pasov, pravilno hojo pešcev, uporabo odsevnih teles, vožnjo kolesa ter problematiko alkohola in prevelike hitrosti v prometu. Udeležencem smo tudi pojasnili, kako ravnati v posamezni situaciji.

003

Miroslav Črešnik med predavanjem

010

Učenci so pozorno prisluhnili predavatelju

011

Ob zaključku seminarja so udeleženci izpolnili kratke vprašalnike, katerih rezultati bodo ob zaključku projekta analizirani in predstavljeni.


Projekt, ki sta ga skupaj začela izvajati ravenska policijska postaja in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je namenjen osveščanju učencev in učenk 8. in 9. razredov. Prometna vzgoja v učnem procesu v tem obdobju namreč ne zajema poučevanja cestnoprometnih predpisov, učenci se o tem tudi zelo malo pogovarjajo. Seminarju, ki je poudaril pomen zgodnjega učenja in zavedanja nevarnosti v prometu, so udeleženci zato z veseljem prisluhnili.