Sorodne objave

 

Policijska uprava (PU) Slovenj Gradec je v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Občine Vuzenica in Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSC) v ponedeljek, 25. februarja 2008, v modri dvorani kulturnega doma Vuzenica, organizirala okroglo mizo z naslovom "Red je vedno pas pripet".

Na okrogli mizi so sodelovali mag. Jurij Ferme, direktor PU Slovenj Gradec, inšpektor Drago Knez s PU Slovenj Gradec, Srečko Lampret, predsednik SPVCP Občine Vuzenica, in mag. Bojan Žlender, Mateja Markl in Bojan Oblak z DRSC-SPVCP.

Po uvodnih pozdravih je inšpektor PU Slovenj Gradec Drago Knez predstavil oceno stanja prometne varnosti v Sloveniji in na Koroškem v letu 2007. Pri tem je posebej izpostavil podatke o uporabi varnostnih pasov med vozniki osebnih avtomobilov, udeleženih v prometnih nesrečah na Koroškem leta 2007.

Zatem so vsi trije predstavniki DRSC SPVCP predstavili vsebinske, organizacijske in metodične postopke za spodbujanje uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. Za udeležence okrogle mize je bila še posebej zanimiva praktična predstavitev pravilne uporabe varnostnega pasu.

Okrogli mizi je sledilo delovno srečanje predstavnikov SPVCP občin z območja celotne Koroške in predstavnika PU Slovenj Gradec, na katerem so obravnavali obdobni načrt zagotavljanja varnosti cestnega prometa na Koroškem v letu 2008.

 

Fotografski utrinki:

 

080303-VarnostniPas01

Uvodni pozdrav predsednika SPVCP Občine Vuzenica Srečka Lampreta

 

080303-VarnostniPas02

Direktor PU Slovenj Gradec mag. Jurij Ferme je predstavil potek okrogle mize

 

080303-VarnostniPas03

O stanju prometne varnostni je spregovoril inšpektor Drago Knez s PU Slovenj Gradec

 

080303-VarnostniPas04

Mag. Bojan Žlender je spregovoril o evropskem akcijskem programu in resoluciji o nacionalnem
programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 - 2011 ter "viziji NIČ"

 

080303-VarnostniPas05

Predstavnica DRSC-SPVCP Mateja Markl med predstavitvijo preventivnega projekta

 

080303-VarnostniPas06

Predstavnik DRSC-SPVCP Bojan Oblak med praktičnim prikazom uporabe varnostnega pasu

 

080303-VarnostniPas07

Udeleženci okrogle mize

 

Fotografije in tekst: Peter Pungartnik, spec., tiskovni predstavnik PU Slovenj Gradec