Policijska postaja (PP) Dravograd je v mesecu juliju 2007, v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo (SPVCP) Občine Dravograd, zaradi poslabšanja prometne varnosti na glavni cesti I. reda številka 4, na odseku med Dravogradom in Bukovsko vasjo, na objektih avtobusnih postajališč v krajih Šentjanž pri Dravogradu in Bukovska vas, namestila posebne opozorilne panoje z napisom "POZOR NEVAREN ODSEK, RADAR, MERITVE HITROSTI".

070730-Panoji01

Opozorilni pano na avtobusnem postajališču Šentjanž pri Dravogradu

 

070730-Panoji02

Opozorilni pano na avtobusnem postajališču Bukovska vas

 

Z opozorilnimi panoji želijo policisti ter predstavniki sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz Dravograda, udeležence v cestnem prometu opozoriti na nevaren odsek glavne ceste med Šentjanžem pri Dravogradu in Bukovsko vasjo, ter na problem hitrosti v cestnem prometu, ki je najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč. Obvestilni panoji naj bi kot posebnost in novost za udeležence v cestnem prometu, prispevali prav k umirjanju hitrosti in s tem k zmanjševanju števila in predvsem posledic prometnih nesreč.

Prevelika in neprilagojena hitrost vožnje je, poleg vožnje pod vplivom alkohola, nepravilnega premika z vozilom, nepravilne strani vožnje, neupoštevanja pravil o prednosti, neustrezne varnostne razdalje, ter nepravilnega prehitevanja, eden najpogostejših vzrokov hudih prometnih nesreč na naših cestah.

Na omenjenem odseku glavne ceste Dravograd - Bukovska vas se je v prvem polletju letošnjega leta 2007, v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta 2006 (v nadaljevanju so podatki za prvo polletje 2006 navedeni v oklepajih), zgodilo skupaj 18 (23) prometnih nesreč, od teh 3 (0) s smrtnim izidom, 7 (9) s telesnimi poškodbami in 8 (14) z materialno škodo. V teh prometnih nesrečah so 4 (0) udeleženci umrli, 1 (1) je bil hudo in 13 (9) lažje telesno poškodovanih.

Glavni vzroki prometnih nesreč so bili nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, nepravilnosti pri naloženem tovoru, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti, premiki z vozilom in neustrezna varnostna razdalja.

Policijska postaja Dravograd je v sodelovanju s Postajo prometne policije (PPP) Slovenj Gradec, Prometnim inšpektoratom Republike Slovenije (PIRS), Cestnim podjetjem Maribor (CPM) in Občino Dravograd, opravila vrsto ukrepov za izboljšanje celotne cestno prometne infrastrukture, med katero sodi tudi postavitev omenjenih opozorilnih panojev "POZOR NEVAREN ODSEK, RADAR, MERITVE HITROSTI".

V tem obdobju in tudi v prihodnje bodo policisti PP Dravograd in PPP Slovenj Gradec, na tem odseku ceste še poostrili nadzore cestnega prometa, z namenom preprečevanja prometnih nesreč in umirjanja hitrosti prometa. Pri tem bodo poudarek namenili ugotavljanju tistih kršitev cestno prometnih predpisov, ki so poglavitni vzroki prometnih nesreč.