Zaposleni na Policijski upravi Slovenj Gradec smo v četrtek, 24. junija 2010, slovesno praznovali dan slovenske policije in ob tej priložnosti tudi okroglo, 30. obletnico svojega delovanja.

Kot je na Koroškem že v navadi, osrednjo proslavo PU Slovenj Gradec ob dnevu slovenske policije vsako leto organiziramo v drugi občini. Letošnja slovesnost je potekala v večnamenski dvorani Lopan v Mislinji.

IMG 8874

 Gostje in udeleženci proslave PU Slovenj Gradec


Svečanosti so se ob številnih zaposlenih in prejemnikih priznanj udeležili Branko Skrbinek, direktor Urada za varnost in zaščito na Generalni policijski upravi, mag. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic, Matjaž Zanoškar, poslanec Državnega zbora RS in župan Mestne občine Slovenj Gradec, župani nekaterih koroških občin ter predstojniki državnih organov in institucij na območju PU Slovenj Gradec. Med gosti moramo posebej omeniti tudi dr. Karla Archana iz Varnostne direkcije Zvezne dežele Štajerske, poveljnika Okrajnega policijskega poveljstva Deutschlandsberg, polkovnika Aloisa Herzoga in polkovnika Wolfganga Gabrutscha iz Deželnega policijskega poveljstva Zvezne dežele Koroške.

Okrogle, 30. obletnice ustanovitve in delovanja PU Slovenj Gradec so se udeležili tudi trije izmed dosedanjih načelnikov ali direktorjev uprave: Silvo Komar, Slavko Kocmut in mag. Zlatko Halilovič.

IMG 8850

Pozdravni govor dr. Jurija Fermeta, direktorja PU Slovenj Gradec


V slavnostnem govoru je dr. Jurij Ferme, direktor PU Slovenj Gradec, med drugim dejal: "Letošnje praznovanje dneva policije v naši policijski upravi izkoriščamo tudi zato, da se spomnimo 1. januarja leta 1980, ko je bila ustanovljena Uprava za notranje zadeve Slovenj Gradec, predhodnica današnje policijske uprave. Minilo je že 30 let, ko za vodenje in usmerjanje sedaj policije, do leta 1992 milice na Koroškem, bolj ali manj samostojno skrbi regionalno policijsko vodstvo s sedežem v Slovenj Gradcu. Najpomembnejše prelomnice tega 30-letnega delovanja smo zbrali in zapisali tudi v biltenu."

IMG 883

Slavnostni govor Branka Skrbinka, direktorja Urada za varnost in zaščito GPU


Za njim je Branko Skrbinek, direktor Urada za varnost in zaščito na GPU, navzoče nagovoril v imenu generalnega direktorja slovenske policije Janka Gorška in prenesel njegovo poslanico ter čestital vsem zaposlenih in prejemnikom priznanj ob dnevu policije.

V nadaljevanju je navzoče pozdravil Viktor Robnik, župan Občine Mislinja. Med drugim je poudaril vlogo policije v procesih osamosvajanja in pomen krepitve dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Policistom na Koroškem se je zahvalil za uspešno sodelovanje in jim čestital ob 30. obletnici delovanja in obstoja PU Slovenj Gradec.

V kulturnem delu programa so poleg povezovalca Marjana Križaja in seksteta Policijskega orkestra sodelovali otroci Osnovne šole Mislinja in njenih podružničnih šol.

IMG 8888

Sekstet Policijskega orkestra

IMG 8876Nastop mladih harmonikašev


Med kulturnim delom programa sta Branko Skrbinek in dr. Jurij Ferme podelila priznanja policije. Zlati ščit policije sta prejela Mirko Zupanc in Darko Žagar. Srebrni ščit policije so prejeli Hubert Enci, Marijan Kager, Branko Konc, Štefan Kotnik, Iztok Mori in Tomaž Žebrek. Bronasti ščit policije so prejeli Davorin Repas, Zvonko Uršnik in Emil Vogrin. Podelila sta tudi znake policije za 10, 20 in 30 let dela v policiji.

IMG 884

 Podelitev Zlatega ščita policije Darku Žagarju


Zaradi odsotnosti profesorja, akademskega slikarja in grafika Karla Pečka na osrednji proslavi ob dnevu slovenske policije na Brdu pri Kranju, kjer bi mu ministrica za notranje zadeve in generalni direktor policije podelila Zlati znak policije za sodelovanje, sta mu znak na proslavi PU Slovenj Gradec podelila Branko Skrbinek in dr. Jurij Ferme.

Ob 30. obletnici ustanovitve in delovanja PU Slovenj Gradec sta podelila tudi pisna priznanja za uspešno delo ali pomoč in sodelovanje. Pisna priznanja PU Slovenj Gradec so prejeli Klub upokojenih delavcev MNZ Koroška, PVD Sever za Koroško, OPS Slovenj Gradec, Občina Mislinja, UZRS – Izpostava Slovenj Gradec in GRS Koroška ter Alois Herzog in Josef Huber iz Republike Avstrije.

IMG 885

Priznanje PU Slovenj Gradec PVD Sever za Koroško


Na proslavi so bila podeljena tudi posebna priznanja in praktične nagrade likovnega natečaja na temo Policisti v mojem kraju, ki ga je v zvezi s praznovanjem dneva policije v začetku leta 2010 razpisala PU Slovenj Gradec. Na natečaj je prispelo 231 likovnih del učencev osnovnih šol z vse Koroške. Nagrade sta podelila profesor Karel Pečko, akademski slikar in grafik, ter mag. Dušan Ferenčak, vodja Sektorja uniformirane policije PU Slovenj Gradec.

IMG 886

Podelitev priznanja za likovno delo Policisti v mojem kraju


Med proslavo je Viktor Robnik, župan Občine Mislinja, policistom PP Slovenj Gradec slovesno predal kolo, ki ga je za potrebe policijskega dela donatorsko podarila Občina Mislinja.

IMG 887

 Kolo za policiste PP Slovenj Gradec


Po proslavi je bilo pri zgradbi vadbenega centra Vič pri Dravogradu v skupni organizaciji PU Slovenj Gradec, OPS Slovenj Gradec, PVD SEVER za Koroško, IPA RK za Koroško in Kluba upokojenih delavcev MNZ Koroške organizirano družabno srečanje. V sproščenem prazničnem vzdušju smo nazdravili in poklepetali ter z upokojenimi policisti in veterani osamosvojitvene vojne na Koroškem obujali spomine na prehojene poti, ki so nas združile in na svojstven način tudi zaznamovale.