Sorodne objave

 

Na območju celotne Koroške je januarja potekalo redno izobraževanje za kmetovalce, ki ga je v okviru izobraževalnih dejavnosti organiziral Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Slovenj Gradec, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. S svojim prispevkom o varnosti v cestnem prometu so bile v izvedbo letošnjega izobraževanja vključene tudi policijske postaje Slovenj Gradec, Dravograd in Ravne na Koroškem.

Izobraževanja kmetovalcev so potekala v treh različnih terminih na območjih navedenih policijskih postaj.

V sredo, 12. januarja 2011, sta v izobraževanju za kmetovalce z območij upravnih enot Dravograd in Radlje ob Dravi, ki je potekalo v Dravogradu, sodelovala vodja policijskega okoliša Policijske postaje Dravograd Marko Prevolčič in vodja policijskega okoliša Policijske postaje Slovenj Gradec Bojan Triglav.

13. januarja 2011, je izobraževanj za kmetovalce z območja upravne enote Slovenj Gradec potekalo v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Sodelovala sta Bojan Triglav in Robert Kovačič, oba vodji policijskih okolišev Policijske postaje Slovenj Gradec.

V izobraževanju za kmetovalce z območja upravne enote Ravne na Koroškem, ki je 18. januarja potekalo v Črni na Koroškem, pa sta sodelovala pomočnik komandirja Miroslav Črešnik in vodji policijskih okolišev Zoran Kralj in Tomaž Strmčnik, vsi s Policijske postaje Ravne na Koroškem.

izobrazevanje 2 zm

 Bojan Triglav in Marko Prevolčič

izobrazevanje zm

Miroslav Črešnik je nazorno predstavil tematiko


Kmetovalcem so bile predstavljene vsebine iz Zakona o varnosti cestnega prometa, povezane s prevozom oseb na traktorjih in delovnih strojih, pogoji za pridobitev vozniških dovoljenj, uporabo rumene utripajoče luči, homologacijo in registracijo traktorjev, priključkov ter delovnih strojev, prevozom tovora, uporabo luči, osvetlitvijo živali ali črede, gospodarsko vožnje, varstvom cest in okolja, hitrostjo in prekoračitvijo hitrosti vožnje in vožnjo pod vplivom alkohola ter določila Odredbe o omejitvi prometa v Republiki Sloveniji. Predstavljene so jim bile tudi nekatere spremembe in novosti, ki jih prinaša prihajajoča zakonodaja na področju varnosti v cestnem prometu.

Vsi udeleženci, bilo jih je okoli 450, so prejeli preventivni material z obravnavanimi vsebinami. Zaradi uspešne izvedbe projekta že potekajo pogovori o ponovnem tovrstnem podajanju informacij, predvsem s področja nove zakonodaje o varnosti v cestnem prometu.