Pred nami je topel in sončen vikend, zato na cestah pričakujemo tudi večje število kolesarjev. Kolesarji in vozniki, bodite previdni!

VarnoNaKolo01

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestnoprometna pravila.

 • Voziti morajo po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
 • Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če širina poti to omogoča.
 • Med vožnjo s kolesom je prepovedano iz rok izpustiti krmilo, dvigniti noge s pedal, voditi, vleči ali potiskati druga vozila, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji, voziti druge osebe, razen če to dopušča zakon.
 • Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od 8 let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za otroka.
 • Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme otroka prevažati le polnoletna oseba.
 • Voznik mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.
 • Bodite še posebej previdni in primerno prilagodite hitrost pri vključevanju na prednostne ceste ter v zgoščenem prometu.

Poleg upoštevanja cestnoprometnih pravil lahko vsak izmed nas s primernim ravnanjem v prometu in uporabo zaščitnih sredstev bistveno prispeva k varnosti vseh udeležencev. Kolesarjem zato svetujemo uporabo čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih pripomočkov. Poskrbeti je treba tudi za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje kolesarjev.


Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, veljajo zanje še posebna pravila.

 • Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
 • Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo ter opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obiskujejo.
 • Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.
 • Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa.
 • Kolesar, mlajši od 14 let, mora med vožnjo nositi na glavi pripeto atestirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik. 


Previdnost svetujemo tudi voznikom motornih vozil. Bodite pozorni na kolesarje, še posebej v naseljih in na manj prometnih cestah:

 • Če zavijate na križišču desno, morate pustiti mimo vozila, ki vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi, ki jo prečkate.
 • Pri vsakem zavijanju na križišču, pri katerem "sekate" kolesarsko stezo, morate pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po kolesarski stezi.
 • Nikoli ne smete parkirati na kolesarski stezi ali pasu, saj s tem ovirate ali ogrožate promet kolesarjev.
 • Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morate uporabljati predpisane luči, pri tem pa poskrbeti, da z njimi ne zaslepite nasproti prihajajočih kolesarjev, še posebej na mestih, kjer ni pločnikov, prehodov za pešce ali pešpoti.
 • Zavedajte se, da so kolesarji na kolesu zaščiteni veliko slabše, kot voznik v osebnem avtomobilu, zato lahko že pri manjšem trku, ki bi ga voznik avtomobila komaj občutil, kolesar utrpi hude poškodbe.

Lani je na naših cestah umrlo kar 16 kolesarjev. Večina nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, se zgodi v naseljih, predvsem zaradi gostote kolesarskega in motornega prometa, hitrosti vozil ter slabše urejenih varnih površin za kolesarje. Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi:


Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi:

 • nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba vozišča ali celo v nasprotno smer), kar je pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola,
 • vožnje pod vplivom alkohola,
 • neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križiščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji "stop" znak ali znak "križišče s prednostno cesto" velja tudi zanje, in ne le za voznike motornih vozil,
 • pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.

Kolesarji pa so nemalokrat tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola. Pogosto pa njihovo vožnjo ovirajo tudi nepravilno parkirana vozila.


Kolesarji in vozniki, upoštevajte cestnoprometna pravila in prilagodite svojo vožnjo razmeram na cesti! Bodite strpni in previdni, da bo kolesarska sezona za vse udeležence v prometu prijetna in predvsem varna!


Več nasvetov za varnost kolesarjev