Sorodne objave

 

Vlada RS je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Če povzamemo, se v skladu z odlokom, ki začne veljati 25. marca 2020, vzpostavi 13 kontrolnih točk (gre za nekdanje mejne prehode), kjer veljajo enaki pogoji vstopa kot iz Italije. Odlok se ne uporablja za dvolastnike, čezmejne migrante, tovorni promet in humanitarne konvoje. Tranzit, ki ni dogovorjen s sosednjimi državami, ni dovoljen. Tudi železniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Seznam kontrolnih točk na meji z Avstrijo

Odlok določa vzpostavitev in delovanje trinajstih kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Avstrijo. Kontrolne točke so odprte ves čas, razen tam, kjer je to posebej navedeno:

 • Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
 • Kuzma – Bonisdorf,
 • Holmec – Grablach (točka odprta od 5. do 21. ure),
 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Jurij – Langegg (točka odprta od 6. do 21. ure),
 • Vič – Lavamund (točka odprta od 5. do 23. ure),
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Trate – Mureck,
 • Radlje – Radlpass,
 • Gederovci – Sicheldorf,
 • Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
 • Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) (točka odprta od 6. do 21. ure),
 • Korensko sedlo – Wurzenpass (točka odprta od 5. do 23. ure).

Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Avstrijo.

Železniški promet

Vlakovni potniški promet med Avstrijo in Slovenijo se ne izvaja.

Pogoji za vstop tujcev

Vstop v Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec tega dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če:

 • je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
 • ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Pogoji za vstop slovenskih državljanov

Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem vi Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteže­no dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Izjeme 

Odlok se ne uporablja za državljane Slovenije in državljane Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

Tranzit oseb čez ozemlje Slovenije

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, se ne dovoli.

Izvajanje odloka

Odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posamezni kontrolni točki.

Odlok začne veljati 25. marca 2020 ob 00.00.

Povezane vsebine

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa