Sorodne objave

 

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki bodo želeli vstopiti v državo, bomo od danes, 31. marca 2020, na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjali tudi, ali je njihovo potovanje res nujno.

Z včerajšnjim dokumentom štev. C (2020) 2050 je namreč Evropska komisije v okviru komunikacije o omejitvi nenujnih potovanj v Evropsko unijo z dne 16. 3. 2020 natančneje določila, kaj se šteje kot nujno potovanje. Države članice so bile pozvane, da z omejevanjem nenujnih potovanj prispevajo k zajezitvi pandemije virusa Covid-19. Možnost zavnitve vstopa posamezniku zaradi razlogov javnega zdravja pa opredeljuje tudi Zakonik o schengenskih mejah.

Mejna kontrola Obrezje FotoAlenkaDrenikPUNM

Kdaj je potovanje nujno

Kot nujno potovanje se šteje vstop državljanov tretjih držav, ki vstopajo z namenom izvajanja naslednjih nujno potrebnih dejavnosti:

  • policno izvajanje zdravstvene nege, raziskovanj na področju zdravstva in poklicno oskrba starejših;
  • prekomejno izvajanje dejavnosti;
  • sezonska dela v kmetijstvu;
  • zaposleni v transportu;
  • diplomati, osebje mednarodnih organizacij, vojaško osebje in humanitarni delavci ter osebje civilne zaščite v njhovi funkciji;
  • potniki v tranzitu (vključno s tistimi, ki so repatriirani preko konzularne pomoči);
  • potniki z nujnimi družinskimi razlogi;
  • osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito oziroma predstavijo druge razloge v okviru načela nevračanja (non-refoulment).

Pri vstopu v državo bomo preverjali tudi nujnost potovanja

Slovenska policija bo od danes, 31. marca 2020, na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji pri potnikih, državljanih tretjih držav, poleg ostalih pogojev za vstop zato preverjala tudi izponjevanje pogoja nujnosti potovanja, kot izhaja iz zgoraj navedenih smernic Evropske komisije.

Poziv delodajalcem

Vse delodajalce v Sloveniji tudi pozivamo, naj ravnajo odgovorno, spoštujejo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in svojim zaposlenim po prihodu iz tujine omogočijo 14-dnevno samoizolacijo oziroma jih napotijo v karanteno.

Povezane vsebine

COVID-19 Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on the facilitation of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa