Sorodne objave

 

Dnevi pred nami bodo praznični, a jih bomo morali v času aktualne epidemije koronavirusa preživeti nekoliko drugače - z različnimi prilagoditvami in omejitvami, ki pa so neobhodne. Za razliko od velikonočnih praznikov v preteklih letih se bomo morali prebivalci tokrat držati predvsem doma in omejiti druženje. Še vedno je namreč v veljavi vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin. Gre za ukrep, ki ščiti zlasti najbolj ranljive skupine, za katere bi bila okužba s koronavirusom lahko usodna. Zato bomo policisti tudi ta, podaljšan konec tedna (od petka, 10., do ponedeljka, 13. aprila 2020) preverjali, ali spoštujete prepovedi gibanja in zbiranja.

Na avtocestah bomo poostrili nadzor nad spoštovanjem odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja

Poostren nadzor bomo izvajali na avtocestnem omrežju, kjer bomo na posameznih kontrolnih točkah preverjali namen potovanja udeležencev v prometu. Pri kontroli voznikov bomo preverjali, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, pa bomo napotili na naslov stalnega bivališča oz. jim ukazali upoštevanje odloka. Voznike bomo opozorili, če bomo ocenili, da je to zadosten ukrep, da ga bodo ljudje upoštevali in zato ne bo prišlo do prekrška oziroma ogrožanja zdravja, za kršitelje pa bomo podali pisni predlog za uvedbo postopka Zdravstvenemu inšpektoratu RS (ki je prekrškovni organ s področja Zakona o nalezljivih boleznih).

Policisti PP Ruse 1 FotoMitjaNovak Maribor24

Foto: Mitja Novak/Maribor24

Nadzori tudi drugod na javnih krajih in površinah

Poleg napovedanega poostrenega nadzora na avtocestah pa policisti izvajamo nadzore nad spoštovanjem odloka tudi na javnih krajih in površinah, kjer je pričakovati kršitve in posledično ogrožanje zdravja zaradi nevarnosti prenosa nalezljive bolezni. V teh dneh in tednih je tovrstno varovanje življenja ljudi in njihovega zdravja prvenstvena naloga policistov. Nadzore pogosto izvedemo na podlagi obvestil občanov o sumu nedovoljenega zbiranja in zadrževanja na določenih javnih krajih.

Pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjamo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal vladni odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.

Če že morate nujno na pot, previdno na cesti!

Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. V lepem vremenu, kakršno se obeta tudi v teh dneh, so namreč vozniki pogosto manj zbrani, v danih razmerah pa so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče.

Zato vas pozivamo: dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Nenazadnje boste s tem pokazali tudi svojo solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjene zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19. Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, motoristi ... Na varno vožnjo in previdnost pri delu v tem času posebej opozarjamo tudi voznike traktorjev.

Odsvetujemo vsa nenujna potovanja v državo ali iz nje. Če se temu ne morete izogniti, pa svetujemo, da si dokumente pripravite še pred prihodom na mejo!

V naslednjih predprazničnih dneh pričakujemo tudi večji priliv potnikov in več gneče na meji, ki pa se ji lahko izognemo le, če bodo potniki na novo kontrolo pripravljeni. Zaradi epidemije so namreč tudi na naših državnih mejah uvedeni posebni režimi in omejitve prometa ter spremenjeni pogoji za vstop tujcev oz. slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje.

Poleg tega od 4. aprila na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah velja nov ukrep, namenjen zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19:

  • za osebe, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine in so zdrave, je zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena obvezna karantena;
  • za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa je po vrnitvi iz tujine odrejena izolacija.

Vsi zdomci oziroma vsi, ki se vračajo v Slovenijo, bodo tako morali po prihodu v Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno (in to ne glede na to, za koliko časa vstopajo); nespoštovanje karantene bo kaznovano. Zato odsvetujemo vsa nenujna potovanja in prihod v Slovenijo.

Potniki v neposrednem tranzitu čez ozemlje Slovenije so sicer v Sloveniji iz obvezne karantene izvzeti, vendar se morajo pri tem prepričati o določbah glede karantene tudi v ostalih državah na svoji poti oziroma v ciljni državi. Pri tem morajo upoštevati vse omejitve posameznih držav (na primer: Srbija ne sprejema svojih državljanov, obveznost karantene v določenih državah, nujna uporaba tranzitnih koridorjev na Madžarskem itd.). Slovenska policija bo to preverjala tudi pri vstopu iz drugih držav in osebe, ki ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, ne bodo smele vstopiti. Vsa nenujna potovanja so trenutno odsvetovana in niso dovoljena, saj predstavljajo veliko tveganje za širitev nalezljive bolezni covid-19.

Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, pa na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji - poleg ostalih pogojev za vstop - preverjamo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Državljani tretjih držav, ki tega ne izpolnjujejo, bodo na meji zavrnjeni.

20200409 165953 Zastoji na Sentilju

Pri vstopu v Slovenijo na kontrolni točki na Šentilju je včeraj prihajalo do zastojev (na fotografiji). Do zastojev prihaja v veliki meri zato, ker potniki niso pripravljeni na kontrolo in na formalnosti, ki jih morajo opraviti zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Vse potnike, ki nameravajo v teh dneh prestopati mejo, zato opozarjamo, da bodo mejne formalnosti opravljene veliko hitreje, če si bodo dokumente za vstop v našo državo pripravili še pred kontrolo na meji. Zelo zamudno je namreč, če potniki šele na kontrolni točki začnejo iskati dokumente po vozilu ali prtljažniku.

Pokanju z možnarji in karbidom se letos raje odpovejte

Pred veliko nočjo se običajno poveča uporaba karbidov (acetilenov) in možnarjev (priprav za pokanje s črnim smodnikom). Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. A je treba upoštevati nekaj pravil: med 22. in 6. uro mora biti zagotovljen nočni mir in počitek ljudi (globa za nespoštovanje teh določil znaša od 83,46 do 208,65 evra); mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana; možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Predvsem pa mora biti pri pokanju s karbidi in možnarji poskrbljeno za varnostne ukrepe (varnostna razdalja, količine smodnika se ne sme prekoračiti, obvezno polnjenje možnarjev na mestu poka, tik pred uporabo), saj lahko njihova nepravilna uporaba povzroči celo težke poškodbe, ki za vse življenje zaznamujejo posameznika ter njegove bližnje. Zaradi neprevidnega pokanja s karbidom in možnarji lahko nastanejo tudi požari v naravi.

Ob spoštovanju varnostne razdalje in uporabi ustrezne zaščitne opreme pa je v danih razmerah treba upoštevati še določbe vseh odlokov in odredb, ki jih je izdala vlada za preprečevanje širjenja covida-19, predvsem pa Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. V policiji zato predlagamo, da se vsi, ki so sicer zvesti tej tradiciji, letos raje odpovedo pokanju, saj bi lahko poškodbe zaradi neprevidne uporabe dodatno obremenilo zdravstveni sistem in posledično povečalo možnosti za okužbe v času razglašene pandemije.

Trenutno po vsej državi velja prepoved kurjenja v naravi!

Veliko ljudi bo v tem času več doma in številni si bodo vzeli čas tudi za različna spomladanska opravila na vrtu. Ob tem pa opozarjamo, da po vsej Sloveniji do preklica velja razglas Uprave RS za zaščito in reševanje o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja, kar pomeni, da velja prepoved kurjenja v naravi, saj bi lahko ogenj v tem vremenu hitro ušel izpod nadzora in zanetil nevarne požare. Zato ne kurite, ne sežigajte vejevja in drugega materiala in dodatno ne obremenjujte interventnih služb, kot so gasilci in policisti, ki so v teh dneh med tistimi poklici, ki so zelo obremenjeni s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa.

Pred odhodom od doma se zavarujte pred vlomi

Tisti, ki se boste iz nujnih razlogov morali odpraviti za več dni od doma, upoštevajte naslednje nasvete, saj že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.

  • Preverite, ali so vsa vrata in okna vaši stanovanj ali hiš dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih. Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
  • Poprosite znance ali sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje. Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni: ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami ipd.
  • Lastnikom podjetij svetujemo, da med svojo odsotnostjo ustrezno zavarujejo svojo lastnino in tako poskušajo preprečiti morebiten vlom.

Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo!

Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih

Poskrbite za svoje vozilo na parkirišču, da ne bo postalo tarča tatov in vlomilcev! V vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Zaklepajte vrata in jih ne odpirajte neznancem

Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata. Četudi boste "stopili samo za vogal", hišo ali stanovanje za sabo vedno zaklenite, ključ pa vzamite s sabo. Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih. V primeru nenapovedanih "obiskovalcev" jih imejte ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., od njih vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Ljudje, običajno gre za starejše občane, so namreč pogosto še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Ponavadi oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev in v večini primerov po njihovem odhodu že "pospravijo" prostor, kjer so delovali nepridipravi, s čimer nevede spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.

Kontakt za nasvet policije v času koronavirusa - telefonska številka 01 514 70 01

Če se vam kljub temu zgodi, da potrebujete nujno obravnavo ali pomoč policije, oz. ko menite, da gre za prometno nesrečom kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujemo, da dogodek nemudoma prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bomo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali. Ob tem pa opozarjamo, da je številka policije 113 namenjena samo klicem v sili, in ne informacijam glede novega koronavirusa!

Za nasvet policistov glede novih ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19 smo zato vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov. Na številko 01 514 70 01 nas lahko pokličete vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro. Lahko pa nam tudi pišete, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Želimo vam prijetne in varne praznike. Ob tem pa seveda znova pozivamo - ostanite doma, zaradi sebe in zaradi drugih!

Povezane vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Svetujemo, ozaveščamo - preventivni nasveti policije