Sorodne objave

 

Z današnjim dnem je na vseh mejnih prehodih in kontrolnih točkah začel veljati nov ukrep, namenjen zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Tako je od danes, 4. aprila, od 6. ure zjutraj za osebe, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine in so zdrave, zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena obvezna karantena. Za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa je po vrnitvi iz tujine odrejena izolacija. 

Policisti v sodelovanju s predstavniki civilne zaščite in zdravstvenimi delavci vse slovenske in tuje državljane med obravnavo na mejnem prehodu oziroma kontrolni točki odslej seznanjajo tudi z naslednjim obvestilom oz. navodilom: Navodilo za potnike , ki ga morajo potniki upoštevati.

Obvestilo NIJZ na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine*

* Navodilo ne velja za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Sloveniji ali so v tranzitu, ter za osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Velja pa za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del. Navodilo se nanaša na cestne in železniške prehode, pa tudi na pristanišče in letališče.

V Sloveniji je po vrnitvi iz tujine za zdrave osebe zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija.

1. Če ste zdravi, bomo vaše podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki bo za vas predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo boste skupaj z navodili prejeli po pošti priporočeno na stalni ali začasni naslov.

Do doma ali lokacije bivanja v času karantene se odpeljite po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe se izolirajte (ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi). Če kaj potrebujete iz trgovine, naj vam to dostavijo bližnji oziroma prosite za pomoč Rdeči križ/Civilno zaščito. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 evrov.

2. Če pri sebi opažate bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), se takoj izolirajte (prekinite stike z drugimi ljudmi) in obvezno pokličite izbranega zdravnika ali urgentno službo, tam, kjer živite. Po presoji zdravnika boste v izolaciji na domu ali v bolnišnici.

3. Če na vašem stalnem ali začasnem naslovu ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo (npr. nimate možnosti bivanja v lastni sobi ali si gospodinjstvo delite z osebo/-ami, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja COVID-19 najbolj ogroža), o tem takoj obvestite mejno policijo, da bo s Civilno zaščito za vas zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v za to določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila boste prejeli pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

Povezane vsebine

Informacije glede prehajanja državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Splošne aktualne informacije in navodila: Koronavirus COVID-19

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Spremenjen režim vstopa v Republiko Slovenijo