Sorodne objave

 

Vlada je ponovno dopolnila Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Spremembe so začele veljati 6. februarja 2021, in sicer lahko ob prihodu iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev), določene izjeme še naprej vstopajo brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega izvida testa na SARS-CoV-2.

Boljšo epidemiološko sliko imajo trenutno vse sosednje države.

To velja od 6. februarja 2021 za:

  • dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja,
  • osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja,
  • državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje,
  • osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni, morajo te osebe predložiti, le če prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko (torej višjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev) kot v Sloveniji. Te države so trenutno Španija, Portugalska in Češka.

Povezane vsebine

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 17/2021, 5. 2. 2021)

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21)

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja med epidemijo novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, opis vseh izjem in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam: Prehajanje meja