Sorodne objave

 

V policiji odločno zavračamo navedbe predsednika Računskega sodišča, saj aktivno in prednostno preiskujemo sume kaznivih dejanj, povezanih z nabavo zaščitne opreme, že od lanske pomladi – tj. precej prej, preden smo prejeli njihove ugotovitve v začetku 2021.

V začetku 2021 od Računskega sodišča nismo prejeli naznanila sumov kaznivih dejanj, temveč le dokument Seznanitev o zaznanih dejstvih in okoliščinah v zvezi z revizijo smotrnosti nabav zaščitne in medicinske opreme o 14 (in ne 13) primerih. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je s številnimi podatki iz prejete Seznanitve … že razpolagal, saj je predhodno opravljal hišne preiskave in zasegal dokumentacijo ter elektronske podatke, prav tako je že zbiral obvestila.

Na predmetne ugotovitve Računskega sodišča smo se odzvali in ugotovitve, povezane z določenimi gospodarskimi subjekti, posredovali policijskim upravam Celje, Maribor in Ljubljana, ki so že predtem za te primere preverjale obstoj morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja. Policijske uprave so predmetne ugotovitve vključile v predhodno odprte postopke in v skladu z določbami Zakona o kazenskem postopku obveščale pristojna okrožna državna tožilstva.

NPU je predmetne ugotovitve Računskega sodišča tudi vključil v obsežnejšo kriminalistično preiskavo, v kateri obravnava več primerov domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, a v tem delu predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva (SDT) še poteka.

Pri tem poudarjamo, da v kriminalističnih preiskavah zbiramo podatke in informacije skladno z zakonom, taktiko in metodiko policijskega dela, pri čemer upoštevamo, s katerimi podatki že razpolagamo, ki smo jih pridobili z lastnimi operativnimi aktivnostmi, in kateri podatki so potrebni za nadaljnji kazenski postopek.

NPU v prednostno vodeni preiskavi intenzivno zbira obvestila od oseb, opravlja preglede relevantne dokumentacije, pregleduje listine in elektronske naprave, ki so bile zasežene pri hišnih preiskavah, in izvaja druge operativne aktivnosti. NPU je namreč ves čas od začetka preiskave do prejema ugotovitev Računskega sodišča in do izdaje revizijskega poročila intenzivno izvajal številne operativne aktivnosti. Če se bo izkazalo, da NPU z določeno dokumentacijo še ne razpolaga, bo zanjo zaprosil Računsko sodišče, na vsak način pa o poteku predkazenskega postopka obvešča le SDT, zato je neutemeljeno sklepati, da se nič ne dogaja v tem predkazenskem postopku. Z Računskim sodiščem smo vedno korektno sodelovali in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje.

Na koncu dodajamo še, da v drugem postopku, ki je povezan z delom Računskega sodišča, NPU samo iz razloga prejete prijave vodi predkazenski postopek za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, zato zavračamo očitke o politizaciji policije. Predkazenski postopek v zvezi s tem še poteka.

Povezane vsebine

Policija že od začetka aprila intenzivno zbira informacije, od danes pa tudi NPU vodi predkazenski postopek in preiskuje primere domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme (sporočilo za javnost, 24. april 2020)

NPU preiskuje sume kaznivih dejanj, povezanih z nabavo zaščitne opreme (sporočilo za javnost, 30. junij 2020)