Sorodne objave

 

Slovenska policija je v sodelovanju z ameriškimi varnostnimi organi preprečila množičen poboj več oseb v javnih ustanovah, ki bi se lahko zgodil v Sloveniji. Osumljenec je orožje in strelivo v vrednosti 5.000 evrov naročil prek temnega spleta, njegov motiv pa je bilo maščevanje.

IMG 6269 intro

Video: Podrobnosti kriminalistične preiskave sta na današnji novinarski konferenci predstavila (z leve) Primož Donoša, vodja Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Kranj, in mag. Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi

Kriminalisti so k preiskovalnemu sodniku pristojnega okrožnega sodišča s kazensko ovadbo privedli odraslo osebo, ki je utemeljeno osumljena poskusa storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Orožje in strelivo je bilo zaseženo ter preprečena njegova uporaba. Za osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Preiskavo, v kateri so bili poleg klasičnega zbiranja obvestil uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, je usmerjalo pristojno okrožno državno tožilstvo.

orozje1

Opomba: na zgornji fotografiji ni dejansko zaseženo orožje.

Podan je utemeljen sum, da je osumljenec, slovenski državljan, iz Združenih držav Amerike v Slovenijo z uporabo poštne storitve poskušal vnesti dva kosa orožja in strelivo. Gre za polavtomatsko pištolo znamke Glock, avtomatsko strelno orožje znamke Remington Arms in 240 kosov streliva za to orožje. Oboje je bilo skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici. Osumljenec je za orožje plačal okoli 5.000 evrov.

Pošiljko, ki jo je osumljenec naročil prek temnega spleta, je v Združenih državah Amerike pri pregledu prestregel njihov policijski varnostni organ. O najdbi sumljive pošiljke so ameriški varnostni organi preko ustaljenih mednarodnih kanalov obvestili slovensko policijo, orožje pa so zasegli.

orozje2

Zasežena pištola

Policija je nemudoma začela z intenzivno kriminalistično preiskavo in z zbiranjem obvestil o naročniku ter namenu in okoliščinah nakupa tega orožja. V zelo hitri preiskavi so kriminalisti izsledili naročnika, ki je fizična oseba, in ugotovili, da je bilo orožje kupljeno za izvršitev kaznivih dejanj zoper življenje in telo.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je bil namen nakupa orožja njegova uporaba za množičen poboj oseb v javni ustanovi. Obstajajo tudi indici, da so bile možne še druge (tudi naključne) žrtve in še dve javni ustanovi. Motiv za načrtovanje napada je bilo maščevanje osumljenca njemu poznanim osebam. V medsebojnem odnosu osumljenca z njemu poznanimi in ciljnimi žrtvami, do sedaj niso bile ugotovljene kakšne posebne okoliščine, vendar pa ta del preiskave še ni končan. Če bodo v tem delu ugotovljeni sumi, da je s strani drugih oseb v odnosu do osumljenca prišlo do kaznivih ravnanj, bo policija ustrezno ukrepala.

orozje3

Zaseženi naboji

Vsa zbrana obvestila kažejo na to, da je osumljenec pripravljalna dejanja izvajal sam.

Osumljenec je bil na svojem domu prijet v zaključni akciji slovenske policije, pri čemer so prijetje zaradi visoke stopnje tveganja izvedli policisti Specialne enote. Osumljenec se ob prijetju ni upiral.

Kriminalisti so v preiskavi zasegli dokaze, ki potrjujejo obstoj utemeljenega suma kaznivih dejanj poskusa nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter poskusov umorov. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Za kaznivo dejanje umora pa se storilec kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let, pri čemer se zaradi dveh ali več tovrstnih kaznivih dejanj sme izreči kazen dosmrtnega zapora.

Osumljenca policija do sedaj še ni obravnavala, v postopku pa je sodeloval. Zanj je bil odrejen pripor.

Policija ves čas zelo intenzivno izvaja tudi aktivnosti za zaščito potencialnih žrtev in ciljnih ustanov, za morebitno pomoč ali svetovanje pa smo na razpolago tudi drugim osebam, ki so povezane z življenjskim okoljem storilca, pa niso bile predmet omenjenega napada.

Dejstvo je, da vse okoliščine kažejo na to, da je obstajala realna možnost in glede na dokaze tudi velika verjetnost, da bi v kratkem prišlo do množičnega poboja več oseb, in da je slovenska policija v sodelovanju z varnostnimi organi Združenih držav Amerike preprečila tragedijo.

Ciljne ustanove in potencialne žrtve, v zvezi s katerimi izvajamo intenzivne aktivnosti, prosimo, da informacije iz postopka policije zaradi zmanjšanja morebitnih tveganj v prihodnosti ohranite kot zaupne in jih ne delite z javnostjo. Policija zagotavlja, da vam bo ves čas na voljo ustrezen kontakt, kamor se lahko obrnete po pomoč in informacije.

Prav tako prosimo medije, da zaradi občutljivosti primera v maksimalni meri spoštujete zasebnost vpletenih oseb in tudi sami po svojih kanalih zaščitite vpletene osebe kot tudi ciljne ustanove.

Varovanje življenja je temeljna naloga policije

Slovenska policija ima izkušnje s preiskovanjem večkratnih umorov oz. poskusov izvršitve tovrstnih kaznivih dejanj, vendar gre v predstavljenem primeru za drugačno situacijo, s kakršno se do sedaj še nismo srečali. Osumljenec je naročil in plačal strelno orožje s pripadajočimi naboji, da bi ga uporabil zoper poznane osebe iz svojega širšega življenjskega okolja.

Dosedanja kriminalistična preiskava je pokazala, da je osumljenec načrtoval strelski pohod z izvršitvijo več umorov. Njegova namera je bila pravočasno preprečena z učinkovitim ukrepanjem, v enem delu pristojnih organov ZDA, v drugem delu pa s kriminalistično preiskavo slovenske policije, v kateri je bil osumljenec prijet.

Primarna naloga policije je varovanje življenja in zagotavljanje varnosti v najširšem pomenu, kamor sodi tudi preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Policija namenja posebno pozornost žrtvam kaznivih dejanj. Z vsako žrtvijo kaznivega dejanja opravimo temeljit razgovor in zanjo izdelamo individualno oceno ogroženosti, ki se nenehno posodablja. S podajo kazenske ovadbe odgovornost posodabljanja individualne ocene ogroženosti preide na državno tožilstvo, ki mu policija še naprej nudi vso potrebno pomoč.

Ukrepi, ki jih policija izvaja za zaščito žrtve, so različni, pri čemer gre lahko za preventivne nasvete (svetovanje za samozaščitno obnašanje), za poostreno nadziranje lokacije bivanja in/ali zadrževanja žrtve, lahko pa tudi za varovanje s pomočjo tehničnih sredstev ali neposredno fizično varovanje.

V primeru, ko je storilec kaznivega dejanja na prestajanju zaporne kazni ali v priporu, morajo biti žrtve obveščene o izpustitvi storilca. Pristojni pravosodni organ o izpustitvi obvesti policijo, le-ta pa oškodovanca. V takem primeru policija tudi izvaja ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnosti oškodovanca.

Policisti se usposabljajo za ukrepanje v primeru izvedbe aktivnega, življenju nevarnega dogodka

Obravnavni primer vsebuje elemente izvedbe aktivnega, življenju nevarnega dogodka, ki ga pri nas in v tujini imenujemo amok dogodek. Gre za izjemen varnostni dogodek, ko eden ali več storilcev z orožjem ali drugim nevarnim predmetom (najpogosteje je to strelno orožje, lahko pa tudi eksplozivna sredstva, nevarni predmeti z ostrim rezilom ipd.) brezciljno ali sistematično ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb.

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev storilcev za izvedbo takšnih napadov, so različni; najpogosteje gre za različna psihopatološka stanja ali za maščevanje posameznikom oz. skupnosti.

V Sloveniji do sedaj nismo obravnavali tipičnega amok dogodka, ki bi se zgodil na javnem kraju. Tudi danes predstavljena zadeva to ni. Če pa bi osumljenec izvedel načrtovani strelski pohod, bi imeli amok situacijo.

V slovenski policiji se zadnje desetletje sistematično usposabljamo za interveniranje v primeru amok situacij in drugih podobnih dogodkov. Usposabljanja vključujejo ukrepe tako na preventivnem področju (preprečevanje), kot tudi na področju interveniranja.

Izkušnje policistov iz drugih evropskih držav, ki se v praksi pogosteje soočajo s takšnimi nevarnimi napadi, kažejo, da se mora policija za ukrepanje ob tovrstnih dogodkih usposabljati tudi skupaj z drugimi interventnimi službami. Zato sodelujemo z ekipami nujne medicinske pomoči in gasilci, saj izkušnje kažejo, da skupno usposabljanje vseh deležnikov, ki se lahko soočijo s to problematiko, bistveno izboljša možnosti za uspešno interveniranje ob amok dogodku.

Kriminaliteta, povezana s temnim spletom, vse pogosteje predmet kriminalističnih preiskav

S kriminalistično preiskavo je bilo potrjeno, da je osumljenec naročilo orožja izvedel na temnem spletu (darknetu). Gre za digitalno okolje, ki storilcem zagotavlja razmeroma visoko stopnjo diskretnosti oz. anonimnosti, posledično je odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s temnim spletom, zelo zahtevno. S tem izzivom se soočajo mnogi preiskovalni organi po svetu.

Slovenska policija sledi aktualnim trendom na področju kriminalističnega preiskovanja, saj so kazniva dejanja, povezana s temnim spletom, vse pogosteje predmet naših preiskav. Napori EU gredo v smeri poenotenja praks, tako zakonodajnih kot tudi na področju operativnega dela (odkrivanje, preprečevanje, raziskovanje, zavarovanje dokazov, forenzika).

Kljub vsem izzivom in oviram je policija v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi odkrila, preprečila oz. preiskala kar nekaj kaznivih dejanj, v zvezi s temnim spletom. Sredi aprila smo predstavili uspešno preiskavo trgovine s prepovedanimi drogami, ki so jo zaključili murskosoboški kriminalisti.

Pri preprečevanju najhujših oblik kaznivih dejanj je ključno mednarodno sodelovanje

Za uspešno preiskovanje mednarodne organizirane kriminalitete na področju nedovoljenega trgovanja z orožjem in drugih oblik čezmejne kriminalitete je ključno mednarodno policijsko sodelovanje.

Slovenska policija je razvila in vzdržuje odlične profesionalne odnose s partnerskimi službami znotraj EU, kot tudi širše v mednarodnem okolju. Smo člani različnih mednarodnih združenj, kjer je eden izmed glavnih ciljev učinkovito sodelovanje pri odkrivanju čezmejne organizirane kriminalitete. Pomembno je tudi sodelovanje pod okriljem Europola in Interpola. S posameznimi državami imamo sklenjene tudi dvostranske dogovore o sodelovanju.

Tako EU kot Slovenija uvrščamo učinkovit boj zoper vse oblike čezmejne organizirane kriminalitete, kamor sodi tudi nedovoljena proizvodnja in promet z orožjem, med prednostne naloge.

Vsakdo lahko pomaga s pravočasnim obveščanjem, da se tak napad prepreči

Iz izkušenj tujih policij izhaja, da se pred takim dejanjem lahko pokažejo določeni zunanji znaki - storilčevo obnašanje, njegovo komuniciranje ali druge okoliščine - ki nakazujejo, da se bo tak napad zgodil.

Za uspešno preprečevanje takih dejanj je ključnega pomena, da vsakdo, ki je na kakršenkoli način seznanjen z razmišljanjem posameznika ali z določenimi njegovimi aktivnostmi z namenom življenjskega ogrožanja drugih, to sporoči policistom, staršem ali komurkoli drugemu, ki mu zaupa.

Pomembno je, da taka informacija čimprej pride do policije, lahko tudi anonimno, saj imamo vzpostavljenih več možnosti za posredovanje anonimnih e-prijav in tudi anonimni telefon 080 12 00.

Povezane vsebine:

Preprečili množični poboj iz maščevanja: zaradi varnosti informacije iz postopka policije ohranite kot zaupne - poziv vpletenim osebam in ustanovam