Sorodne objave

 

V Službi generalnega direktorja policije je danes, 12. maja 2021, prišlo do kadrovskih sprememb. Dosedanji vodja službe, mag. Robert Ferenc, je prevzel nove odgovorne zadolžitve na drugem delovnem mestu znotraj vodstva policije, kamor je bil premeščen zaradi organizacijskih potreb.

Do imenovanja novega vodje bo funkcijo vodenja te službe po pooblastilu generalnega direktorja policije opravljal mag. Danilo Jamer, sicer policijski svetnik v vodstvu SGDP.