V Grosuplju sta 11. aprila policista pri nadzoru cestnega prometa izvedla postopek z voznikom osebnega vozila. Med policijskim postopkom je voznik utrpel zlom noge oziroma hudo telesno poškodbo. Postopek policistov je preverila komisija, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 133. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval generalni direktor policije. Gre za ustaljeno prakso preverjanja zakonitosti in strokovnosti izvedenih pooblastil policistov v posebej občutljivih primerih, kakršen je bil tudi ta.

Komisija je na podlagi vsestranske preveritve okoliščin postopka ugotovila, da je policist upravičeno, tj. zakonito in strokovno, uporabil prisilna sredstva, saj moški ni upošteval večkratnih zakonitih ukazov in opozoril, policistu se je aktivno uprl in ga na koncu tudi napadel. Policista sta, da bi ga obvladala, zoper njega uporabila različne oblike telesne sile, s katerimi sta takoj  ko se je moški umiril prenehala. Takoj, ko je policistom dejal, da je poškodovan, je policist, ki je vodil postopek, preko Operativno-komunikacijskega centra PU Ljubljana zaprosil za nujen prihod reševalcev na kraj.

Kot že omenjeno, sta policista prisilna sredstva – telesno silo – zoper voznika uporabila zakonito in strokovno, poškodba pa bi lahko nastala tudi kot posledica uporabljenega prisilnega sredstva. Ob pregledu iz zdravstvene dokumentacije, ki jo je pridobila komisija, niso razvidne nobene druge poškodbe, ki bi kazale na kakršnokoli grdo ravnanje policistov z omenjenim voznikom, kot je v medijih izpostavljal slednji.

Policista sta pri nadzoru prometa na območju Grosupljega opazila zaustavljeno osebno vozilo, ki je imelo prižgane vse štiri smerokaze. Vozilo je bilo zaustavljeno na sredi ceste na obeh voznih pasovih. Ker sta menila, da moški, ki se je nahajal v vozilu potrebuje pomoč, sta službeno vozilo obrnila in zapeljala proti vozilu. Ko ju je moški opazil je pričel močno hupati, nato pa je s kraja odpeljal. Policista sta voznika poskušala zaustaviti, vendar ta ni upošteval večkratnih zvočnih in svetlobnih znakov policije. Ob zaustavitvi vozila, je moški izstopil iz vozila in s kraja poskušal pobegniti. Pri tem ni upošteval ukazov policista, zato je policist uporabil strokovna prijema. Voznik se je pri tem aktivno uprl tako, da se je dvakrat iztrgal iz policistovega prijema, nato pa je policista tudi napadel in ga poskušal s pestjo udariti v glavo. Policist je zaradi neposrednega napada nase, uporabil strokovni met in voznika obvladal. Med policijskim postopkom je voznik utrpel zlom noge oziroma hudo telesno poškodbo, zaradi upiranja voznika pa je lahko telesno poškodbo utrpel tudi policist.