V zadnjem času smo v različnih medijih zaznali več kritičnih zapisov v zvezi s postopkom, ki sta ga policista iz Policijske uprave Maribor izvedla 16. septembra 2018, v kraju Rošpoh-del v Kamnici. Med postopkom je umrl 31-letni moški. Komisija je ugotovila, da je bilo ravnanje policistov zakonito in strokovno; kot dokazuje tudi zdravstvena dokumentacija, pri uporabi prisilnih sredstev ni prišlo do poškodb, ki bi kakor koli vplivale na smrt moškega. Ta je namreč umrl zaradi nenadne srčno dihalne odpovedi.

Postopek policistov je preverila komisija, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 133. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval takratni generalni direktor policije (gre za ustaljeno prakso preverjanja zakonitosti in strokovnosti izvedenih pooblastil policistov v posebej občutljivih primerih).

Komisija je na podlagi vsestranske preveritve okoliščin postopka ugotovila, da sta policista takoj, ko sta med policijskim postopkom glede na vedenje in obnašanje moškega ocenila, da potrebuje nujno medicinsko pomoč, zaprosila Operativno-komunikacijski center PU Maribor za reševalno vozilo. Med čakanjem na nujno zdravniško pomoč je moški postal zelo agresiven, ukazov in opozoril policistov pa ni upošteval, zato sta policista, da sta moškega obvladala, zoper njega upravičeno (zakonito in strokovno) uporabila plinski razpršilec, različne milejše oblike telesne sile in sredstva za vklepanje in vezanje. Med postopkom je moški nenadoma umrl in se mu kljub oživljanju reševalcev, ki so takrat že bili na kraju, ni več dalo pomagati.

Navedeno izhaja tudi iz zdravstvene dokumentacije (zapisnik o obdukciji, izvedeniško mnenje in toksikološka preiskava), ki jo je komisija pridobila in iz katere je razvidno, da pri uporabi prisilnih sredstev ni prišlo do poškodb, ki bi kakor koli vplivale na smrt moškega, in da je do smrti prišlo zaradi nenadne srčno dihalne odpovedi. Zaradi pietete do pokojnika podrobnejših informacij o njegovem zdravstvenem stanju ne moremo razkriti.