Sorodne objave

 

Da bi se učinkoviteje soočali s problematiko nedovoljenih migracij, smo v slovenski policiji danes, 15. junija 2021, v Brežicah vzpostavili novo specializirano enoto za nadzor državne meje, SENDM II. Slovesnosti ob začetku njenega delovanja sta se udeležila tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

IMG 6588

Generalni direktor policije dr. Olaj je ob tej priložnosti povedal, da ostaja število nezakonitih migrantov, odkritih tako v Sloveniji kot tudi na celotni zahodno-balkanski tihotapski poti, v vseh letih po množičnih migracijah na visoki ravni.

"Slovenska policija se na te okoliščine odziva s svojim proaktivnim ravnanjem ter učinkovitim načrtovanjem ukrepov za nadzor meje. Prav zato je policija v zadnjih letih izvedla številne organizacijske, zakonodajne in operativne ukrepe, med katerimi je tudi ustanovitev dodatne specializirane enote za nadzor državne meje, ki jo uradno predajamo namenu danes. Ni naključje, da bo ta policijska enota imela sedež prav na območju Policijske uprave Novo mesto, saj je to eno izmed območij, kjer je dotok nezakonitih migracij največji. Specializirani enoti za nadzor državne meje (SENDM I), ki ima sedež v Ljubljani in svoje delo opravlja že vrsto let, se bo tako pridružila nova, ki ji bo lahko v veliko pomoč," je dejal.

Oba z ministrom za notranje zadeve sta tako policistom kot vodstvu nove enote zaželela veliko uspehov pri njihovem prihodnjem delu.

IMG 6594

Minister Hojs je ob tej priložnosti poudaril pomembnost lokacijske vpetosti enote v neposredno bližino migracijsko najbolj izpostavljenega dela zunanje schengenske meje, pri tem pa tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. Poleg nadzora policistov je omenil tudi pomembno vlogo začasnih tehničnih ovir, postavitev dodatnih sodobnejših tehničnih sredstev za nadzor (optični nadzor, kamere …) in kadrovsko popolnjevanje policijskih enot.

IMG 5513

Poleg notranjega ministra in generalnega direktorja policije so se slovesnosti udeleležili tudi direktor Uprave uniformirane policije Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije Peter Skerbiš, komandir Policijske postaje Brežice Srečko Modic, vodja SENDM II Sebastjan Kužnar in predstavniki medijev.

IMG 6582

Vodja nove specializirane enote za nadzor državne meje Sebastjan Kužnar se je pred vhodom v enoto, ki si prostore deli s Policijsko postajo Brežice, zahvalil vsem, ki so sodelovali pri ustanovitvi SENDM II, še posebej vodji SENDM I Klemnu Čopu, in policistom izrekel dobrodošlico ter uspešno delo. Izrazil je še upanje, da bo dodatna specializirana enota za nadzor državne meje učinkovito prispevala k še večji varnosti zunanje schengenske meje in s tem posledično tudi k varnosti vseh prebivalcev Slovenije.

V enoti je z današnjim dnem poleg vodje enote in njegovega pomočnika, Darka Bubnjiča, začelo delati 23 policistov (od skupno 52 sistemiziranih delovnih mest), ki so bili izbrani na podlagi strokovnega znanja, izkušenj in usposobljenosti ter bodo pri delu uporabljali civilna in modro-bela patruljna službena vozila ter specialistično opremo (termovizije, nočnoglede, lupe (regule) za pregled listin, čitalce, detektorje idr.) in službene pse (trenutno imajo enega za specialistično uporabo).

IMG 5497

Naloge in opremljenost SENDM II

Naloge nove enote so enake nalogam SENDM I: preprečevanje nezakonitega priseljevanje, odkrivanje vodičev ilegalnih migrantov, preprečevanje tihotapljenja mamil, orožja, streliva, ukradenih vozil, uporabe neveljavnih in ukradenih listin, trgovine z ljudmi in drugih oblik čezmejne kriminalitete, ki ogrožajo varnost ne le v Sloveniji, ampak veliko širše. Ob naštetem ima specializirana enota za nadzor državne meje določene še naloge prekrškovnega organa in pa naloge v 24 ur na dan, 7 dni v tednu delujočih centrih za policijsko sodelovanje Vrata-Megvarje in Dolga vas.

IMG 5489

Pomen t. i. izravnalnih ukrepov

Kadar na notranjih mejah ni več kontrole (in če odmislimo trenutne začasne izjemne razmere, nastale zaradi aktualne epidemije), je treba – kot protiutež – toliko bolj okrepiti nadzor na zunanjih schengenskih mejah. Pri tem imajo veliko vlogo tiste operativne policijske enote, ki na terenu neposredno nadzorujejo državno mejo; med njimi je tudi SENDM.

Delo na področju meje in tujcev tako ne obsega le nalog policistov na mejnih prehodih, kjer preverjajo dokumente, odkrivajo ponarejene listine in drugo. Obsega tudi delo tistih enot, ki na obmejnem območju in v notranjosti države izvajajo izravnalne ukrepe, s katerimi se, kot že ime pove, “izravnava” varnostni primanjkljaj zaradi ukinitve kontrole na notranjih mejah.

Vse te naloge zahtevajo posebno izurjenost in usposobljenost policistov ter opremljenost, kot so specialna vozila, optoelektronski sistemi, fiberooptične naprave, brezpilotni zrakoplovi. Seveda ne gre brez podpore schengenskega informacijskega sistema, skupne zbirke podatkov o razpisih za osebe in predmete. Nujni sta tudi dobra organizacija in hitra odzivnost, ki dajeta rezultate, skupaj s prizadevnostjo in zagnanostjo zaposlenih ter seveda – še zlasti, ko gre za vprašanje migracij – njihova profesionalnost, etična drža ter spoštljiv odnos do sočloveka in njegovega dostojanstva. Vse našteto je neločljivo povezano z dojemanjem učinkovitosti in uspešnosti slovenskih policistov v domači in evropski javnosti. 

IMG 5518

Obe specializirani enoti za nadzor državne meje, ki sta organizacijsko umeščeni v Sektor mejne policije v Upravi uniformirane policije GPU, sestavljajo policijski strokovnjaki na področju odkrivanja in preprečevanja nezakonitih migracij in prijemanja storilcev kaznivih dejanj, enoti pa odlikuje tudi velika mobilnost, saj je območje dela celotna Slovenija, in sicer tam, kjer je največje tveganje za nezakonite migracije in čezmejno kriminaliteto. V obeh enotah pa so tudi strokovnjaki z bogatimi izkušnjami na področju skupnih operacij, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, imenovana Frontex.

Tudi mednarodno policijsko sodelovanje prispeva namreč k učinkovitejšemu odzivanje na varnostne izzive današnjega časa. Slovenska policija ima zato vzpostavljeno sodelovanje tako z državami članicami Evropske unije in schengenskega območja kot tudi s tretjimi državami. S slednjimi je tesnejše policijsko sodelovanje s pravočasno izmenjavo informacij ključno zaradi naraščajoče problematike nezakonitih migracij in krepitve delovanja organiziranih kriminalnih združb na območju t. i. balkanske tihotapske poti.

Video sendm II brezice

Oglejte si video

 Povezane vsebine

Sektor mejne policije

Nadzor državne meje

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami