Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA) obvešča zlasti uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, da v času predsedovanja RS Svetu EU veljajo številne omejitve zračnega prostora.

Gre za omejitve zračnega prostora nad objekti vitalne državne infrastrukture, objekti državnega pomena in drugimi območji, kjer se zagotavljajo drugi ukrepi za zagotavljanje varnosti s pooblastili policije zaradi zagotavljanja javnega reda, varovanja oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja. Pri izvajanju svojih nalog je Policija že zaznala kršitve teh omejitev.

Vse operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo CAA zato poziva, naj pred letom na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije preverijo stanje t. i. sporočil NOTAM

Agencija še opozarja, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi morebitne kršitelje omejitev zračnega prostora obravnavala v prekrškovnih postopkih v skladu z Zakonom o letalstvu, kot tudi v skladu z Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 195/20 in 31/21).

Več informacij v sporočilu za javnost CAA

Sloveniacontrol skica predsedovanje

Povezane vsebine

Spletna stran Kontrole zračnega prometa: Omejitve v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021​​​

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA)