Sorodne objave

 

Slovenska policija v sodelovanju z Europolom in policijami Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore danes začenja mednarodno kampanjo Reci ne!, s katero javnosti sporoča, da zanje v skupnem boju za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje teh kaznivih dejanj ni meja, enako kot to dejstvo na spletu izkoriščajo storilci spolnih zlorab otrok in mladostnikov.

Spletne spolne zlorabe so v regiji Zahodnega Balkana še lažje in hitrejše zaradi jezikovnih in kulturnih podobnosti, zato preiskovalci spolnih zlorab otrok sodelujejo na formalni in neformalni ravni, si izmenjujejo dobre prakse, izkušnje, organizirajo skupna usposabljanja ter si zagotavljajo čezmejno pomoč pri preiskovanju primerov spolnih zlorab, ko otrok in storilec prihajata iz dveh različnih držav.

Ob začetku kampanje Reci ne! predstavili tudi nov promocijski video

V okviru kampanje Reci ne! so predstavniki policij Zahodnega Balkana, Europola in slovenske policije pripravili promocijski video v jezikih sodelujočih držav Zahodnega Balkana, ki prikazuje spolne zlorabe otrok. Video so danes predstavili na 11. posvetu E-zlorabe otrok, svoji javnosti pa ga danes prvič predstavljajo tudi policije iz omenjenih držav Zahodnega Balkana. Video je sicer del širše Europolove kampanje SayNo!.

ReciNe

 Tokratna kampanja Reci ne! je usmerjena tudi v mednarodno sodelovanje v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, kar prikazuje nov video, ki so ga ustvarile vse sodelujoče države in Europol.

Video

Spolna zloraba otrok je hudo kaznivo dejanje

Spolna zloraba otrok je hudo kaznivo dejanje, ki prizadene naše najmlajše člane družbe. Otrok, ki je žrtev takšnega dejanja, ima dolgotrajne, nepopravljive in doživljenjske posledice. Pogosto so otroci žrtve spolnih zlorab v družinskem krogu, kjer jih izkoriščajo osebe, od katerih so čustveno, finančno in razvojno odvisni, obenem pa doma, kjer naj bi otrok imel varno zavetje in zaupno okolje.

Otroci na spletu najpogosteje iščejo zabavo, druženje, sprostitev in odgovore na vprašanja, ki jih zaradi sramu težko poiščejo drugje. Na spletu nanje prežijo tudi ljudje, ki poskušajo z otrokom vzpostaviti prijateljsko vez, ga pridobiti na svojo stran in navezati nase, vsemu temu pa lahko sledita zloraba in izsiljevanje otrok z intimnimi posnetki ali fotografijami. Otroci na spletu vzpostavljajo na videz prijateljske stike z osebami, katerih namen ni prijateljevanje, temveč izkoriščanje in zloraba. Do fizičnih spolnih zlorab pride najpogosteje šele potem, ko otrok takšni osebi že pošlje svojo fotografijo in se zaradi nje znajde v krogu izsiljevanja in zahtev po dodatnih dejanjih.

STA Zahodni Balkan

Problematika spolnih zlorab otrok in mladostnikov v Sloveniji in zahodnobalkanski regiji - statistični podatki

Spletne spolne zlorabe so tudi v Sloveniji vse pogostejše. Policija je v letu 2018 obravnavala 141 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, v letu 2019 je bilo kaznivih dejanj 134, lani pa že 150.

Storilec, ki poskuša najti skupne točke pri vzpostavitvi odnosa z otrokom, to stori lažje, če so med njim in otrokom jezikovne in kulturne podobnosti. Zato do spletnih spolnih zlorab v državah Zahodnega Balkana pride še hitreje, lažje, pogosteje in enostavneje.

Spolne zlorabe otrok so globalni problem, Evropska unija največja gostiteljica teh posnetkov

Spolne zlorabe otrok ne ostajajo omejene zgolj na ozemlje ene države, temveč dobivajo že regionalne, mednarodne in celo svetovne razsežnosti. Zaskrbljujoče je namreč dejstvo, da se je oblikoval svetovni trg posnetkov spolnih zlorab otrok, med katerimi je Evropska unija največja gostiteljica posnetkov spolne zlorabe otrok v svetovnem merilu.

Reci ne video izrez Europol

Europolov video: Reci ne!

Boj proti spolnim zlorabam otrok je tudi prednostna naloga slovenskega predsedovanja Svetu EU

Boj proti spolnim zlorabam otrok je za Evropsko unijo prednostna naloga. V okviru Europolove platforme Empact (European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats), ki se ukvarja s konkretnimi operativnimi rešitvami aktualnih groženj, želi slovenska policija v sodelovanju z Europolom in policijami nekaterih držav Zahodnega Balkana osvetliti zavedanje, da so dejanja spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok ter vsebine, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, hude kršitve temeljnih človekovih pravic in da imajo policije skupno željo in zavezo, da bodo storile vse, da bodo pred temi dejanji zaščitile otroke in mladostnike, zoper storilce pa ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi.

Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok pa je tudi med prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Naši otroci so naša sedanjost in naša prihodnost. Za njihovo varnost smo odgovorni vsi člani družbe, zlasti pa tisti, ki jim zaščita in varnost naših najmlajših predstavlja eno največjih poklicnih nalog in odgovornosti, zato bomo otrokom poskušali zagotoviti varno in brezskrbno prihodnost, tudi v spletnih vodah.

Povezane vsebine

Spletno oko (točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu)