Sorodne objave

 

Slovenija je 8. decembra 2021, v okviru predsedovanja Svetu EU, organizirala videokonferenčno zasedanje odbora nacionalnih predstavnikov Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN) kot najvišjega odločevalskega organa EUCPN, danes, 9. decembra, pa še konferenco najboljših praks (ang. Best Practice Conference) s podelitvijo nagrad trem najboljšim projektom (ang. European Crime Prevention Award).

slika z zasedanja EUCPN

Čedalje prepoznavnejša mreža strokovnjakov deluje že dve desetletji

Predsedujoči odboru, Tomaž Peršolja iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je poudaril: "EUCPN je mreža strokovnjakov, ki letos praznuje 20. obletnico ustanovitve in je na evropski ravni zelo prepoznavna zaradi vse večje vpetosti v dejavnosti na multidisciplinarni platformi proti grožnjam kriminala – EMPACT. Mreža EUCPN je v zadnjih letih vsebinsko in organizacijsko napredovala, prilagodila izvajanje svojih nalog času epidemije in si zastavila ambiciozne dejavnosti za prihodnja leta."

Na včerajšnjem zasedanju odbora nacionalnih predstavnikov so udeleženci obravnavali financiranje sekretariata EUCPN in priprave na novo projektno prijavo financiranja. Evropska komisija je predstavila zaključke zunanjega neodvisnega ocenjevanja EUCPN. Sledila je razprava o pripravi poročila o delu in akcijskega načrta dela za prihodnje leto.

Del zasedanja je bil namenjen tudi predstavitvi vloge EUCPN v novem ciklu EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala) in prednostnih področij sodelovanja EUCPN. Neformalne skupine, ki delujejo v okviru EUCPN in obravnavajo posamezna vprašanja, pomembna za delovanje EUCPN, so predstavile svoje zaključke in ugotovitve. Zasedanje se je zaključilo s predstavitvami prednostnih nalog držav, predsedujočih Svetu EU leta 2022 (Francija in Češka).

image00002

Na konferenci nagradili tri najboljše projekte za preprečevanje medvrstniškega nasilja

Danes pa se je v času slovenskega predsedovanja EUCPN odvil najpomembnejši dogodek – konferenca najboljših praks, k pripravi in izvedbi katere smo povabili tudi predstavnika Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede, dr. Gorazda Meška, ki je moderiral konferenco in povedal uvodne misli, ter dr. Aleša Bučarja Ručmana, ki je predstavil pregled stanja in problematiko medvrstniškega nasilja v EU.

Na virtualni konferenci o medvrstniškem nasilju so bili predstavljeni povzetki 19 projektov iz prav toliko držav EU, ki so bili prijavljeni na razpis za podelitev nagrade dobrih praks. Projekte so prijavili nacionalni predstavniki držav po izvedenem notranjem izboru (natečaju). Tema medvrstniškega nasilja je vključevala nasilje v šolah in na spletu. Predstavitve projektov in razprava so potekali v dveh sklopih, prvi se je nanašal na sociološki in izobraževalni vidik medvrstniškega nasilja, drugi pa na sovražni govor in digitalni spekter medvrstniškega nasilja.

image00006

Konferenca se je zaključila s podelitvijo nagrad najboljšim trem projektom, za katere je posebna ocenjevalna komisija ocenila, da najbolj ustrezajo predpisanim kriterijem inovativnosti, prenosljivosti in uporabnosti v drugih evropskih državah. Nagrade so prejeli projekt "Face up" iz Češke (tretje mesto), projekt "Safety skills education" s Finske (drugo mesto) in projekt "Ask for help" z Madžarske (zmagovalni projekt natečaja).

Cilji evropske mreže za preprečevanje kriminala

EUCPN – EUCPN je Evropska mreža za preprečevanje kriminala. Cilj mreže je povezovati lokalno, nacionalno in evropsko raven ter spodbujati, razvijati in izmenjevati znanje in prakse za preprečevanje kriminala med državami članicami EU. EUCPN je bila ustanovljena leta 2001 s Sklepom Sveta (2001/427/PNZ), ki je bil nadomeščen leta 2009 (2009/902/PNZ).

EUCPN vodi odbor državnih predstavnikov, ki ga sestavljajo predsednik, izvršni odbor in nacionalni predstavniki. Vsaka država članica se lahko odloči za enega nacionalnega predstavnika in enega namestnika, ki ju pošlje na sestanke mreže. Odgovorni so za odobritev strateškega pristopa mreže, uresničitev delovnega programa EUCPN in sprejetje letnega poročila o dejavnostih mreže. Sestanejo se vsaj dvakrat na leto.

Predsednik se glede na predsedstvo Svetu EU menja na vsakih šest mesecev in je član odbora. Izvršni odbor skupaj s predsednikom pripravi strategijo in odločitve mreže ter jih pošlje v odobritev odboru. V izvršnem odboru je zastopanih šest držav članic: dva nacionalna predstavnika, ki jih je odbor izbral za 18 mesecev, in nacionalni predstavniki zadnjega, sedanjega in naslednjih dveh predsedstev Sveta EU. Poleg tega se predstavnik Evropske komisije udeležuje sej izvršnega odbora in odbora kot opazovalec.

Sedež sekretariata EUCPN je v Bruslju. Naloga sekretariata je, da mreži zagotavlja splošno upravno, tehnično in analitično podporo in jo zastopa. Deluje kot kontaktna točka za člane mreže, identificira tekoče raziskovalne dejavnosti na področju preprečevanja kriminala in druge povezane informacije, koristne za mrežo. Sekretariat ima svojo spletno stran in je odgovoren za sistematično objavljanje rezultatov o preprečevanju kriminala (glasila, zbirke orodij, priporočila …). Preko sekretariata mreža sodeluje z akademskimi raziskovalci in strokovnjaki na tem področju, ki so vpeti v znanstvene raziskave, oblikovanje politike in (lokalno) prakso.

Video zasedanje eucpn izrez

Video

Povezane vsebine

EUCPN