Sorodne objave

 

Med 28. avgustom in 8. septembrom 2023 poteka nacionalna preventivna akcija Varno v šolo. Letošnji slogan nosi plemenito sporočilo: srce prometne varnosti smo vsi. Agencija za varnost prometa in Policija opozarjata na pomembnost vloge vseh prometnih udeležencev pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo in nazaj, pa tudi na njihovih drugih poteh skozi vse leto, bodisi na obšolske aktivnosti bodisi na obisk k prijateljem. Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu lahko otrokom zagotavljamo varnost na njihovih poteh.

970x250 skupaj varno na prvi solski dan

V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Srednješolcev pričakujejo v vseh srednjih šolah, v vseh srednješolskih programih in v vseh letnikih okrog 82.000, kar je okrog 3.000 dijakov več kot lani.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce. Z akcijo, ki se je začela danes, želimo ozaveščati o vračanju otrok v promet in na šolske poti, predvsem pa vplivati na vedenje voznikov, povezano z nekaterimi najpogostejšimi tveganji za nastanek prometne nesreče.

Aktivnosti za večjo varnost otrok v prometu

V širši okolici prenekatere šole se vsako leto v prvih dneh pouka izvaja varovanje otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), člani Zveze ZŠAM, društva gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v avtošolah, starši ter drugi. Na prvi šolski dan bodo v bližini šol izvajali varstvo otrok, ki prihajajo v šolo oz. popoldne odhajajo iz nje, tudi zaposleni na Agenciji za varnost prometa. Pri tovrstnem varstvu otrok v prometu bodo ozaveščali voznike tudi s posebnimi ozaveščevalnimi napisi (na teme, kot so hitrost, neuporaba mobilnega telefona, pozornost v prometu ...).

Prostovoljci bodo pomagali učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjali voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako bodo začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje.

Tudi policisti bomo skrbeli za varnost otrok

V tednu pred začetkom šolskega leta bomo policisti pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol bomo skupaj pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., pa bomo skupaj preverili možnosti varovanja otrok, zlasti v prvih dneh šole.

V prvih šolskih dneh bomo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke bomo ponekod pripravili krajša predavanja o prometni varnosti ter jim tako pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet, bodisi kot pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev ali vozniki mopedov.

V okolici šol bomo izvajali poostren nadzor prometa, ko bomo predvsem preverjali, ali vozniki vozijo prehitro, in na ta način umirjali promet na izpostavljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do nevarnih situacij. Umirjanje prometa je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij. V tem času bomo preverjali tudi:

  • ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa,
  • ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ter ali pri vožnji uporabljajo čelado,
  • ali starši pri prevozu otrok (pravilno) uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme,
  • izvedli bomo tudi več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo.

Za varnost otrok v prometu moramo skrbeti vse leto

Že v načelih cestnega prometa je zapisano, "da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati". To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je treba v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala prometno varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, saj nikoli ne vemo, kako bo otrok reagiral.

Otrokom moramo omogočati varno mobilnost, za kar je potrebna skrbnost, odgovornost in zgled vseh udeležencev v prometu. Vozniki, prilagodite hitrost vožnje, še posebej v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč, med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan sedite trezni! Vzdržujte primerno varnostno razdaljo in predvidevajte prometne situacije, kadar ste v bližini šol, vrtcev in v naseljih.

Več informacij najdete v sporočilu za javnost na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa .

Povezane vsebine

Poskrbite za varnost otrok na šolski poti – nasveti za starše in voznike

Otroci, poznate pravila za varno pot v šolo in domov?