Sorodne objave

 

Na začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Kaj svetujemo staršem in na kaj vse morajo paziti vozniki, da bi bili otroci varni na poti v šolo in domov?

VarnaPotVsolo02a

Vse voznike pozivamo: poskrbite, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!

Otroci spadajo med šibkejše udeležence v prometu, zato moramo biti nanje še posebno pozorni

Med šolskim letom na cestah srečujemo otroke veliko pogosteje kot med počitnicami in mnogi izmed njih se v šolo podajo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem seveda ne smemo pozabiti na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šolo in so še razigrani.

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč.

Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila.

Za njihovo varnost moramo skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Zlasti vozniki moramo še posebno skrbno paziti nanje!

Starši!

 • Čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv na semaforju, možne nevarnosti na šolski poti ...).
 • Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
 • Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom. Pomislite, kako sami prečkate cesto. Ali uporabljate varnostne pasove, skrbno parkirate, vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo?
 • Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primernih njihovi starosti in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite.
 • Poskrbite, da bodo otroci vstopali v avto in izstopali iz njega na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je tudi vsakršno prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami.


naslovnica prvi koraki v svetu prometa

Več nasvetov boste našli v brošuri: Prvi koraki v svetu prometa

Vozniki!

 • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebno pozorni!
 • Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte hitrost vožnje. Vozite še posebno previdno, počasi in z zadostno varnostno razdaljo.
 • Še posebno pozorni bodite v bližini vrtcev, šol in krajev, kjer se morda igrajo otroci (na primer na ulicah, parkiriščih).
 • Pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto.
 • Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne samo ovirate, temveč tudi ogrožate otroke in druge pešce.
 • Med vožnjo se izogibajte uporabi mobilnega telefona , saj nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu.

semafor preventiva

Povezane vsebine

Otroci, poznate pravila za varno pot v šolo in domov? Nasveti za otroke
Projekt Varna pot v šolo in domov – aktivnosti policistov
Dvignjena roka za varnost otroka (videoposnetki PU Celje)
Varno v šolo (plakat Policijske uprave Kranj)
Pobarvanka Varno na poti v šolo in domov
Preventivni nasveti policije: Prometna varnost