Sorodne objave

 

V Sloveniji nad spoštovanjem prepovedi in režimov ohranjanja narave bdijo tudi naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki. Pri usposabljanju novih nadzornikov ima pomembno vlogo Policija. Na območju Vadbenega centra Vinka Beznika Gotenica je bilo 11. in 12. septembra 2023 izvedeno strokovno usposabljanje z naslovom Naravovarstveni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.

Usposabljanje je izvedlo strokovno usposobljeno osebje vadbenega centra, potekalo pa je v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor. Udeležilo se ga je 13 oseb, večinoma zaposlenih na mestnih občinah in v krajinskih parkih. Tovrstno usposabljanje se na območju Gotenice izvaja vse od leta 2015.

Usposabljanje NVN1

Pri usposabljanju novih nadzornikov ima pomembno vlogo Vadbeni center Vinka Beznika Gotenica, kjer poteka obvezno usposabljanje za operativne postopke. Potek usposabljanja si lahko pogledate v videu .

Naravovarstveniki so se lahko seznanili z zakonskimi določili in izvedbo operativnih postopkov z občani ter pridobili osnovno praktično znanje, ki ga bodo potrebovali pri izvajanju nalog naravovarstvenega nadzornika kot uradne osebe.

Osrednji poudarek pri usposabljanju je bil na upoštevanju in izvajanju meril varnosti v operativnih postopkih naravovarstvenikov, kot je varno zaustavljanje vozil v naravnem okolju, in na ustrezni izvedbi operativnega postopka z osebo v uradnem postopku, kot to izvaja policija. Predstavilismo jim tipizacijo postopkov, posebnosti posameznih postopkov in ukrepov, pa tudi načine, kako zmanjšati tveganje v posameznih situacijah. Vse navedeno so z različnimi scenariji tudi praktično preizkusili. Teoretični del izvedbe se je dotikal aktualne zakonodaje, predvsem Zakona o ohranjanju narave, prava o prekrških ter aktualnega Zakona o varstvu javnega reda in miru.