Sorodne objave

 

Policija je v zadnjem obdobju na različnih družbenih omrežjih zasledila objave o belih kombijih in poskusih ugrabitev otrok. Pojasnjujemo, da policija ugrabitve ali poskusa ugrabitve, ki bi bila povezana z belim kombijem (ali katerim drugim vozilom), še ni obravnavala oziroma o takem dejanju ni bila obveščena.

Za dosedanje prijave se je po preverjanju izkazalo, da ni šlo za kazniva dejanja

V zadnjem obdobju je sicer prejela nekaj različnih informacij, iz katerih je bilo razvidno, da so otroci obveščali o belih kombijih, vendar v nobenem primeru ni šlo za poskus ugrabitve niti za katero drugo kaznivo dejanje. Zadnji primer iz tega tedna, ko naj bi v bližini ene od ljubljanskih osnovnih šol do sedaj neznani moški v črnem osebnem vozilu na daljavo ogovarjal otroka, policisti še preverjamo.

Na splošno pa pojasnjujemo, da se policija odzove na vsako tovrstno obvestilo, pri čemer v nadaljevanju sodeluje tako z institucijami na področju šolstva, drugimi deležniki in starši otrok.

Občanom svetujemo, naj o vsakem pojavu sumljivih oseb obvestijo policijo in naj ne razširjajo nepreverjenih informacij po družbenih omrežjih

Občanom svetujemo, da o vsakem pojavu sumljivih oseb ali primeru sumljivega obnašanja takoj obvestijo policijo na številko za klic v sili 113, najbližjo enoto policije ali podajo anonimno obvestilo na številko 080 1200. Pomembno je tudi, da nepreverjenih informacij ne razširjamo na družbenih omrežjih. To namreč lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje.

Otroke moramo poučiti, naj se ne zapletajo v pogovor z neznanci in naj ostanejo na varni razdalji

Poudarjamo, da policisti namenjamo veliko časa ozaveščanju otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. Otrokom je namreč treba pojasniti, kaj naj naredijo in kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, saj vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti.

Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovorijo na vprašanje, vendar naj se ne zapletajo v pogovor in naj ostanejo na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive.

Policisti v okviru preventivnih predavanj po šolah otroke opozarjamo na okoliščine, ki so lahko v takšnih primerih zanje nevarne, in jih učimo, kako naj se odzovejo. Poleg tega redno opravljamo kontrole ob šolskih poteh, da bi bili otroci na poti v šolo in domov čim varnejši, in vse varnostne pojave preverjamo tako z vidikov kriminalitete in javnega reda kot vidika prometne varnosti.

Pri ozaveščanju je zelo pomemben prav začetni pogovor z otroki

Tudi starši lahko otrokom pojasnijo, kako se obnašati ob stikih z neznanci. Starši pogosto mislijo, da otrok raje ne bi obremenjevali v najnežnejšem obdobju njihovega življenja, vendar je prav ta začetni pogovor zelo pomemben.

Vendar pa ni dobro, da pogovor poteka pod vtisom medijskega poročanja o takšnih pojavih. Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere ali kadar so pod vplivom čustev, ampak naj bo ta pogovor del vsakdanje vzgoje, v mirnih situacijah in na način, ki je sproščujoč, in ne ogrožajoč.

Na vsako prijavo vabljenja otrok v vozila ali ogovarjanje se bomo v policiji vedno odzvali in temeljito preverili vse okoliščine dogodka

Še enkrat poudarjamo, da se bomo policisti vedno odzvali na prijave neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja, preverili vse okoliščine dogodkov in poskušali ugotoviti identiteto oseb, predvsem pa poskušali ugotoviti namen ali motiv ogovarjanja otrok oziroma preveriti, ali je do dogodka sploh prišlo.

V takih primerih pozivamo k takojšnjemu obveščanju policije, da bomo lahko osebe oziroma voznike izsledili in po potrebi ustrezno ukrepali.