Sorodne objave

 

Med prvomajskimi prazniki je promet običajno veliko gostejši, več je tudi prometnih nesreč, zato bodite previdni. V smeri proti večjim turističnim krajem in na relaciji proti slovenski obali in Hrvaški pričakujemo prometne zastoje, predvsem na začetku in ob koncu praznikov (24. in 25. aprila ter 2. in 3. maja). Do zastojev lahko pride tudi ob morebitnih prometnih nesrečah in na cestah, kjer potekajo obnovitvena dela. Voznikom zato svetujemo, naj ostanejo strpni in se zastojem ne poskušajo izogniti s kršenjem prometnih predpisov.

Da bodo prazniki prijetni in varni, vsem udeležencem v prometu ponovno svetujemo:

 • Hitrost in način vožnje prilagodite omejitvam in prometnim razmeram!
 • Naj vas ne zavedejo ugodne razmere za vožnjo! Večina voznikov ima namreč v lepšem vremenu in na suhih cestah zmoten občutek varnosti, zato precenijo svoje sposobnosti in vozijo hitreje in manj previdno. Toda varnost ni odvisna samo od ravnanja voznika samega, ampak je odvisna tudi od ravnanja drugih.
 • Upoštevajte pravila defenzivne vožnje. Na pot se odpravite spočiti, z ustrezno opremljenimi vozili. Vozite previdno, odgovorno in zbrano.
 • Vozite na zadostni varnostni razdalji! 
 • Zaradi lepega vremena bo na cesti več kolesarjev, voznikov koles z motorji in motornih koles; bodite pozorni tudi nanje! Nujno je medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v prometu.
 • Vozniki koles z motorjem in motornih koles, prilagodite hitrost in način vožnje svojim sposobnostim ter lastnostim ceste. Pri vožnji dosledno uporabljajte čelade in druga zaščitna sredstva.
 • Potniki v vozilu morate obvezno uporabljati varnostne pasove!
 • Vozniki, med vožnje se odrecite uporabi mobilnega telefona, ukvarjanju s sopotniki, radijskim aparatom ipd. oz. vsem opravilom, ki bi lahko vplivala na varnost vožnje. 
 • V prometu se pogosteje pojavljajo pešci, zato naj bodo vozniki pozorni tudi nanje. Pešce opozarjamo, naj bodo pazljivi, dosledno naj upoštevajo cestnoprometne predpise in naj s svojimi ravnanji ne izzivajo nevarnih situacij.    

Policisti bodo z različnimi oblikami dela zagotavljali večjo varnost in pretočnost prometa ter dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, posebej tiste, ki bodo za volan sedli vinjeni in ki bodo s prehitro vožnjo ogrožali sebe in druge.

Na mejnih prehodih možni občasni zastoji

V prazničnem tednu pred nami in tudi v poletni turistični sezoni pričakujemo povečan promet na mejnih prehodih na meji s Hrvaško oz. daljše kolone in čakalne dobe za prestop državne meje. Možni so tudi občasni zastoji na cestah, ki vodijo do mejnih prehodov. Po 21. decembru 2007, ko je Republika Slovenija vstopila v schengenski prostor in prenehala opravljati mejno kontrolo na mejnih prehodih na notranjih mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, se je namreč sprostil promet potnikov in vozil do cestnih mejnih prehodov na zunanji meji Evropske unije s Hrvaško.

Največ potnikov in vozil med prvomajskimi prazniki v obeh smereh pričakujemo na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet: Gruškovje, Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in mejnem prehodu - kontrolni točki Sečovlje. Potnikom zato priporočamo, naj raje uporabijo manj obremenjene mejne prehode.

V skladu z veljavno uredbo o določitvi mejnih prehodov lahko državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter hrvaški državljani mejo prestopijo tudi na mejnih prehodih za meddržavni promet Podplanina, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Rogatec, Zgornji Leskovec, Ormož, Razkrižje in Gibina.

Opozarjamo še, da je prehajanje zunanje schengenske meje dovoljeno le na mejnih prehodih in v določenem delovnem času.

Policisti pri vseh osebah, ki prehajajo zunanjo mejo, tako pri vstopu v državo kot izstopu iz nje, opravijo temeljno mejno kontrolo z namenom, da ugotovijo njihovo identiteto na podlagi predložitve njihovih potnih listin. Pri državljanih tretjih držav pa poleg temeljne mejne kontrole opravijo še temeljito mejno kontrolo, ki obsega strožje preverjanje pogojev za vstop in izstop ter obvezno žigosanje potnih listov.


Seznam mejnih prehodov v Sloveniji (podatki o mejnih prehodih, njihovem obratovalnem času itd.)


Za zmanjšanje čakalnih dob in zastojev na mejnih prehodih in cestah bo policija zagotovila zadostno število policistov. Preko operativno-komunikacijskih centrov in z objavami na svoji spletni strani www.policija.si bomo javnost sproti obveščali o morebitnih zastojih in čakalnih dobah.


Pazljivo s pirotehniko, pri pokanju z možnarji ali karbidom ter pri kurjenju kresov!


Praznovanje 1. maja bodo popestrile številne javne prireditve in tudi neorganizirana zbiranja. Več o javnih shodih in prireditvah, postopku prijave in prošnje za dovolitev shoda ali prireditve na spletni strani E-uprave: Prijava javnega shoda oz. javne prireditve in izdaja dovoljenja. 

Organizatorje kresovanj in posameznike opozarjamo na nevarnost požarov v naravnem okolju, ki ob takšnih priložnostih niso redki. Za kurjenje kresov je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa podati najmanj 7 dni pred prireditvijo. 

kres

Tudi če gre za ognjemet v okviru javne prireditve, je zanj potrebno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota, izvajalec pa mora poskrbeti za vse varnostne ukrepe v skladu z elaboratom. 

Prav tako se med prvomajskimi prazniki običajno poveča uporaba pirotehničnih izdelkov. Zato opozarjamo na previdnost pri ravnanju z njimi. V zabavo je namreč le posameznikom, mnogim občanom pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje. Nesrečam botruje predvsem nestrokovno ravnanje ali pa opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroci, ki pri streljanju uporabljajo različne pripomočke (smodnik, petarde, večje kose karbida, kovinske posode z železnimi pokrovi, bencin idr).

Opozarjamo, da od lani velja novi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008). Najpomembnejša novost na tem področju se nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2. in 3., katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči). Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja!

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov, za pravne osebe pa od 3.000 do 50.000 evrov.

Posebej želimo opozoriti na uporabo možnarjev različnih izvedb, ki so po Zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo se na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe. Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi. Globa za nespoštovanje teh določil znaša od 83,46 do 208,65 evra.


Zavarujte se pred vlomi - vlomilci niso na dopustu!


Lastnikom stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljate na dopust, policisti in kriminalisti svetujemo:

 • Ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.
 • Vrednejše predmete shranite na varno mesto.
 • Poprosite svoje znance ali sosede, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje, dnevno praznijo vaš poštni nabiralnik ipd.
 • Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni: ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami ipd.
 • Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom.
 • Že najmanjše samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.
 • Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.
 • Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, kajti storilec se lahko še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...)
 • Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo!
 • Naj vaše vozilo na parkiriščih ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.
 • Med prazniki, ko denarne ustanove niso odprte, velja večjo pozornost nameniti tudi pri dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, ali vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje, ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev!


Če se vam kljub temu zgodi kakšna neprijetnost, ki zahteva obravnavo policije, oz. ko menite, da gre za kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujemo, da se nemudoma obrnete na najbližjo policijsko postajo ali pa dogodek prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bodo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali.

 

Želimo vam prijetne in varne praznike!