Sorodne objave

 

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo od 24. do vključno 26. januarja 2008 na Brdu pri Kranju potekalo neformalno srečanje ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Zaradi tega dogodka, ki je eden večjih, zapor cest ne bo, je pa v četrtek, 24. januarja, pričakovati povečan promet na cestah v ožjem mestu Ljubljana, v petek, 25. januarja, dopoldne pa na relaciji iz Ljubljane do Brda, popoldne pa iz Brda preko Ljubljane do Postojne, ter zvečer iz Postojne proti Ljubljani.

Tudi sicer je pričakovati povečan promet na območju letališča na Brniku in kompleksa Brdo, na Celovški cesti kot glavni cestni vpadnici v Ljubljano ter v okolici posameznih hotelov v mestnem središču, kjer lahko udeleženci v prometu pričakujejo večje število vozil s prednostjo oz. spremstvom.

Policisti, ki bodo prisotni tudi na večjih križiščih, bodo urejali promet glede na dano situacijo in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem v prometu pa nato zagotavljali normalno vključitev v promet. Vse aktivnosti na področju urejanja prometa so predvidene na takšen način, da bodo čim manj posegale v obstoječo prometno ureditev.

Vozniki bi še enkrat opozorili na to, da ko srečajo policijska vozila za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, morajo ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovanih koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z zeleno in modro lučjo.

 


Varovane kolone vozil med potovanjem bo varovala policija s službenimi vozili. V varovani koloni so lahko osebni avtomobili in avtobusi. Na začetku in koncu takšnih varovanih kolon so vidno označena vozila za spremstvo.

Vozila za spremstvo uporabljajo posebne svetlobne in zvočne znake.

Vozilo na začetku kolone ima rdečo in modro utripajočo luč. Na koncu varovane kolone pa je vozilo z zeleno in modro utripajočo lučjo. Varovano kolono lahko spremljajo policisti v osebnih avtomobilih ali na motornih kolesih. Ta vozila praviloma uporabljajo tudi sireno.

Če voznik sreča vozilo za spremstvo ali če ga takšno vozilo dohiti, mora voznik takoj ustaviti ob robu ali zunaj vozišča in varovani koloni dati prosto pot.

Vožnjo smejo vozniki nadaljevati šele, ko odpeljejo mimo vsa vozila v koloni, vključno z vozilom, ki ima zeleno in modro luč. To namreč pomeni, da je varovane kolone konec in s tem konec vseh prepovedi in omejitev, ki so veljale zaradi uporabe rdeče in modre luči.

Vozilom za spremstvo se je prepovedano priključiti. Prav tako se jih ne sme prehiteti.

Voznike, ki svojih vozil ne ustavijo ali ne omogočijo prostega prehoda varovani koloni ali ki se priključijo varovani koloni ali jo prehitijo, lahko policisti kaznujejo z globo v višini 250,38 evra.