V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije bo med 21. in 22. februarjem 2008 na Brdu pri Kranju potekalo neformalno srečanje ministrov za obrambo. Zaradi tega dogodka, ki je eden večjih, cestnih zapor ne bo, bo pa v četrtek, 21., in v petek, 22. februarja 2008, pričakovati povečan promet na cestah v ožjem delu mesta Ljubljane.

Tudi sicer je pričakovati povečan promet na območju letališča Jožeta Pučnika na Brniku in kompleksa Brdo, na Celovški cesti kot glavni cestni vpadnici v Ljubljano ter v okolici posameznih hotelov v mestnem središču, kjer lahko udeleženci v cestnem prometu pričakujejo večje število vozil s prednostjo oz. spremstvom.

Policisti, ki bodo tudi v večjih križiščih, bodo urejali promet glede na dano situacijo in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, drugim udeležencem v prometu pa nato zagotavljali normalno vključitev v promet. Vse aktivnosti na področju urejanja prometa so predvidene na takšen način, da bodo čim manj posegale v obstoječo prometno ureditev.

Voznike ponovno opozarjamo: ko srečajo policijska vozila za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, morajo ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z zeleno in modro lučjo.

Več informacij, kako naj ravna voznik, ko se sreča z vozili s prednostjo oz. spremstvom na spletni strani policije: