Sorodne objave

 

Med 15. septembrom in 6. oktobrom v Sloveniji poteka preventivna akcija pod sloganom Stop! Prednost ima življenje, namenjena povečanju prometne varnosti na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge.

Nosilec akcije, Ministrstvo za promet, želi na ta način skupaj z drugimi institucijami in ministrstvi vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihove posledice na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge.

V akciji sodelujejo tudi policisti, ki:

  • v okviru poostrenih nadzorov v bližini nivojskih prehodov ceste preko železniške proge nadzirajo, ali udeleženci v cestnem prometu upoštevajo prometna pravila, povezana s prehajanjem preko železniške proge, in
  • v bližini nivojskih prehodov preko železniške proge postavljajo policijska vozila, makete policijskih vozil in policistov.


V letu 2007 je v prometnih nesrečah na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge umrlo 10 ljudi ali 3,5 % vseh umrlih v prometnih nesrečah.

Večina prometnih nesreč na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge se zgodi na lokalnih cestah, kjer je število nivojskih prehodov ceste preko železniške proge največje.


Policija svetuje:

Prometni predpisi določajo, da mora voznik, ki se približuje nivojskemu prehodu, voziti s posebno previdnostjo in takšno hitrostjo, da lahko pred njim pravočasno ustavi.

Nezavarovani nivojski prehodi ceste čez železniško progo so označeni z Andrejevim križem. Voznik mora pred prehodom ustaviti vozilo in se prepričati, da lahko varno prečka železniško progo.

Zavedati se moramo, da lahko za svojo varnost največ naredimo sami udeleženci v cestnem prometu.

Voznikom zato svetujemo, da dosledno upoštevajo prometna pravila prehajanja preko železniške proge!

080919 stop

Več o akciji na straneh Ministrstva za promet: