Vodja Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi Robert Sušanj in predsednik Evropske zveze prometnih policij Wolfgang Blindenbacher sta na današnji novinarski konferenci predstavila projekt Lifesaver in mednarodni seminar o prometni varnosti, ki danes in jutri, 3. in 4. decembra 2008, poteka na Brdu pri Kranju in na katerem sodeluje vrsta evropskih prometnih strokovnjakov.

IMG 9422

Seminar v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in v okviru projekta Lifesaver organizira Evropska zveza prometnih policij - TISPOL. Cilj projekta Lifesaver, ki se začenja letos in ga bo TISPOL vodil s financiranjem Evropske komisije, je zmanjšati število mrtvih v prometnih nesrečah na evropskih cestah. V ta namen se bodo evropske prometne policije skupaj angažirale na strateški, taktični in operativni ravni.

IMG 9413

Zvočni posnetek: Wolfgang Blindenbacher (mp3) 

 

Kot je povedal predsednik TISPOL-a Wolfgang Blindenbacher, bodo projekt Lifesaver izvedli v treh letih. Za učinkovitejše usmerjanje in koordinacijo dela na področju prometne varnosti bodo organizirani različni seminarji na upravljavski in strateški ravni (npr. za policijske starešine), med prometnimi policisti bodo potekali delovni obiski in izmenjave dobrih praks, za policiste bo pripravljen strokovni priročnik. Za vse članice TISPOL-a bodo organizirani tematski seminarji in tri mednarodne konference o prometni varnosti. Večina seminarjev bo potekala v šestih državah članicah TISPOL-a: na Madžarskem, Poljskem, Portugalskem ter v Romuniji, Španiji in Sloveniji.

Evropske prometne policije, med njimi tudi slovenska, bodo poleg tega v zvezi s problematiko hitrosti, alkohola in drog v prometu, tovornega prometa in uporabe varnostnih pasov izvedle 27 skupnih poostrenih nadzorov.

IMG 9426

Zvočni posnetek: Robert SušanjZvočni posnetek: Robert Sušanj (mp3) 

 

Vodja Sektorja prometne policije Robert Sušanj pa je povedal, da bosta v Sloveniji do zaključka projekta leta 2011 izvedena dva seminarja za uradnike na strateških položajih in trije seminarji za srednji upravljavski kader, kamor bodo povabljeni še predstavniki drugih ministrstev in služb ter predstavniki sosednjih policij. V Sloveniji bosta izvedena tudi dva sestanka projektnega odbora. TISPOL zagotavlja tako vsebinsko pripravo seminarjev kot financiranje celotnega projekta. "Na seminarjih, ki se jih bodo udeležili vrhunski evropski strokovnjaki, se bodo lahko naši državni uradniki in policijski starešine neposredno seznanili s tujimi praksami in strategijami na tem področju ter primerjali kakovost našega dela s kakovostjo dela tujih policij. Poleg tega bodo seminarji priložnost, da sami predstavimo naše dobre rešitve, uspešne metodologije in učinkovite pristope pri nadzoru cestnega prometa," je dejal Sušanj.

LifesaverHome

Na tokratnem mednarodnem seminarju, ki poteka na Brdu pri Kranju, bo po pozdravnem nagovoru vodje Sektorja prometne policije Roberta Sušanja vodja Sveta za vzgojo in izobraževanje na Ministrstvu za promet Bojan Žlender predstavil prometno varnost v Sloveniji, direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret pa delo slovenske policije na tem področju. Predsednik TISPOL-a Wolfgang Blindenbacher bo opisal delo Evropske zveze prometnih policij, sledila bo diskusija udeležencev. Naslednji dan bodo tuji prometni strokovnjaki v svojih referatih obravnavali različne teme, kot so uporaba tehnologije pri zagotavljanju prometne varnosti, najpogostejši dejavniki pri nastanku prometnih nesreč, načrtovanje dela na področju prometne varnosti na državni ravni, prometna varnost v Franciji in druge.

header