Sorodne objave

 

Z današnjim dnem se je v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa začel tritedenski projekt PEŠEC. Med 9. in 31. januarjem 2009 bosta Policija in Direkcija RS za ceste izvajali številne aktivnosti za večjo varnost pešcev.

Začela se je akcija Pešec, bodi previden (informacija z novinarske konference)

Na današnji skupni novinarski konferenci so predstavniki Generalne policijske uprave in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Direkciji RS za ceste predstavili stanje varnosti pešcev, aktivnosti ter ukrepe na lokalni ravni za večjo varnost pešcev.

Alojz Habič iz Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi je dejal, da so pešci ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prometnih udeležencev in so za vozniki osebnih avtomobilov druga najpogostejša žrtev prometnih nesreč. Še posebej pogosto so v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne, svetli del dneva pa je krajši.

 ***

Predstavil je tudi začasne statistične podatke: v letu 2008 je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 826 prešcev (v letu 2007 jih je bilo 1.017). Od tega jih je 38 (leto prej 33) umrlo, 135 (196) jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 606 (727) lahko telesno poškodovanih in 49 (61) brez poškodb. 17,8 % vseh smrtnih žrtev v Sloveniji letos je bilo tako pešcev (lani 11,3 %).

Za pešce so zlasti nevarni jesenski, zimski in zgodnjespomladanski meseci. V februarju 2008 je bilo tako 9 (v letu prej 6) žrtev prometnih nesreč med pešci, v oktobru 6 (3) in v decembru 7 (2).

Pešci so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Kljub temu pa ne smemo zanemariti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi napak ali kršitev predpisov, ki jih povzročajo sami. Večina nesreč, ki jih povzročijo starejši s svojimi napakami, so posledica slabšanja psihofizičnih sposobnosti (ožanja vidnega polja, problemov s kratkotrajnim spominom, slabšanja sposobnosti za oceno hitrosti in oddaljenosti vozil), neustreznih barv oblačil, neuporabe odsevnih predmetov in nenazadnje tudi hoje pod vplivom alkohola. Kako ogroženi so starejši pešci v cestnem prometu, pove podatek, da je bilo v zadnjih treh mesecih lanskega leta med pešci 15 žrtev prometnih nesreč, od katerih jih je bilo 13 starejših od 54 let. Starejši od 54 let so v letu 2008 predstavljali 65,8 % (leto prej 63,6 %) vseh umrlih pešcev. Umrlo jih je 25 (21).

Največ tragičnih prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi ob delavnikih, in sicer med 17. in 24. uro. Za razmeroma varne veljajo sobote in nedelje. Zanimiv je podatek o vremenskih razmerah, v katerih se zgodijo prometne nesreče z udeležbo pešcev. Daleč največ se jih zgodi ob jasnem vremenu. Znatno manj nesreč, pa tudi posledice so bile blažje, je bilo ob bolj neugodnih vremenskih razmerah (megla, dež, sneg).

Večina prometnih nesreč z najhujšimi posledicami med pešci se zgodi na cestah, ki niso opremljene s pločniki, dokaj pogosto pa je tudi povoženje pešca na prehodu za pešce.

Med umrlimi pešci je tudi veliko alkoholiziranih. Od 38 (33 leta 2007) umrlih pešcev jih je bilo 10 (8) pod vplivom alkohola, s povprečno stopnjo alkoholiziranosti 2,04 (2,31) g alkohola / kg telesne teže (promila).

***

Aktivnosti policije: med akcijo bo policija po Habičevih na območju celotne Slovenije izvajala številne preventivne in represivne aktivnosti, najbolj intenzivno na območjih, kjer problematika pešcev še posebej izstopa.

Preventivne aktivnosti so usmerjene predvsem v osveščanje pešcev, da morajo sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v cestnem prometu, tako, da nosijo svetla oblačila odsevne trakove, kresničke, svetila. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

Z dodatnimi poostrenimi nadzori bodo policisti ugotavljali kršitve voznikov motornih vozil, ki ne upoštevajo prednosti pešcev na prehodih za pešce in omejitev hitrosti, ter kršitve pešcev, kot sta nepravilna hoja in nepravilno prečkanje ceste.

***

Policija svetuje:

Pešci:

  • poskrbite, da boste v prometu vidni - nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost (odsevne trakove, kresničke)
  • upoštevajte prometne predpise
  • prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih, če teh ni, pa ob levem robu ceste
  • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu

Vozniki:

  • upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost
  • hitrost vožnje prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve
  • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih)
  • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.


Pešci, poskrbite za svojo varnost!

Bodite preVIDNI