Sorodne objave

 

Šolo za policiste v Policijski akademiji sta 20. in 21. aprila 2009 obiskala namestnica varuhinje človekovih pravic mag. Kornelija Marzel in strokovni sodelavec v Uradu varuha človekovih pravic Ivan Šelih.

Pri predmetu Policijska etika sta kandidatkam in kandidatom za policiste 10. generacije predstavila naloge, vlogo in pomen varuha človekovih pravic v Sloveniji.

 

090514 VaruhClovekovihPravic


Predstavnika Urada varuha človekovih pravic sta pozdravila ravnatelj Šole za policiste Marko Podlesnik in predavatelj pri predmetu Policijska etika Branko Novak, pri čemer sta izpostavila pomen poznavanja, varovanja in spoštovanja človekovih pravic v policiji.

Izvajanje policijskih pooblastil je namreč povezano s poseganjem v pravice in svoboščine posameznika, zato mora biti spoštovanje in varovanje teh pravic osnova za strokovno delo policistov. Šola za policiste temu področju v izobraževalnih programih namenja veliko pozornosti, saj morajo kandidati in kandidatke za policiste pomen spoštovanja človekovih pravic spoznati že na začetku svojega izobraževanja, kasneje pa ga še utrjevati. V tem smislu so že tradicionalni varuhovi obiski - Šola za policiste z Varuhom človekovih pravic RS namreč sodeluje že vrsto let - nadvse dobrodošli, saj je njegova vloga pri nadzoru nad spoštovanjem človekovih pravic in svoboščin v državi nenadomestljiva.

Mag. Kornelija Marzel in Ivan Šelih sta svoj obisk v Šoli za policiste zaključila z željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje.


Tekst: Marko Podlesnik