Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju se danes, 26. februarja 2009, zaključuje dvodnevni mednarodni seminar o prometni varnosti, na katerem sodeluje vrsta evropskih prometnih strokovnjakov. Seminar v sodelovanju s slovensko policijo in v okviru projekta Lifesaver organizira Evropska zveza prometnih policij - TISPOL.

motorist

Na tokratnem mednarodnem seminarju - prvega so organizirali decembra lani - domači in tuji vrhunski prometni strokovnjaki v svojih referatih in skozi razpravo obravnavajo različne teme, kot so izzivi pri zmanjševanju prometnih nesreč, najpogostejši dejavniki za nastanek prometnih nesreč, problematika vožnje pod vplivom mamil, metode in oprema za reševanje problema hitrosti v cestnem prometu, pravni in organizacijski vidiki uporabe novih tehnologij pri zagotavljanju prometne varnosti in druge. Za predstavnike slovenske policije je seminar priložnost, da se neposredno seznanijo s tujimi praksami in strategijami na tem področju, poleg tega pa lahko tudi sami predstavijo svoje dobre rešitve in pristope pri nadzoru cestnega prometa.

alkotest

Pri spopadanju z nekaterimi najbolj perečimi problemi v prometu bo treba najti nove, inovativne metode, so se strinjali udeleženci. Poleg "tradicionalnih" in že prepoznavnih problemov, kot so hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnega pasu, avtobusni in tovorni transport, in pri reševanju katerih so evropske policije že precej uspešne, so namreč čedalje bolj v ospredju tudi novejši pojavi, kot so na primer dirkanje mladih na avtocestah, vožnja pod vplivom mamil in psihoaktivnih snovi, adrenalinska vožnja, motoristi in mladi vozniki, ter v javnosti še ne povsem prepoznani problemi, kot sta na primer utrujenost voznikov in vožnja starostnikov.

radar

Cilj projekta Lifesaver, ki se je začel lani in ga TISPOL vodi s financiranjem Evropske komisije, je zmanjšati število mrtvih v prometnih nesrečah na evropskih cestah. V ta namen so se evropske prometne policije skupaj angažirale na strateški, taktični in operativni ravni. V zvezi s problematiko hitrosti, alkohola in drog v prometu, tovornega prometa in uporabe varnostnih pasov so se na primer odločile, da predvidoma v treh letih izvedejo 27 skupnih poostrenih nadzorov. Poleg tega bo za učinkovitejše usmerjanje in koordinacijo dela na področju prometne varnosti organiziranih še več mednarodnih konferenc in različnih tematskih seminarjev, med prometnimi policisti bodo potekali delovni obiski in izmenjave dobrih praks, za policiste bo pripravljen skupni strokovni priročnik idr.

LifeSaverLogo