Sorodne objave

 

Šolo za policiste v Policijski akademiji sta v torek, 11. marca 2008, obiskala varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med., in strokovni sodelavec Ivan Šelih, univ. dipl. pravnik, višji svetnik. V petek, 21. marca 2008, pa sta obiskala Višjo policijsko šolo, kjer sta delovanje varuha in način reševanja pobud predstavila študentom 2. letnika Višje policijske šole. Gre za že tradicionalen obisk Varuha pri predmetu Policijska etika.

Namen obiska Šole za policiste je bil policistom predstaviti naloge, vlogo in pomen varuha človekovih pravic v Sloveniji.

VaruhinjaCloveskihPravic01Kandidatkam in kandidatom za policiste ter delavcem Policijske akademije ju je predstavil ravnatelj Šole za policiste Marko Podlesnik


Dr. Zdenka Čebašek - Travnik je v uvodu poudarila, da je institut Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji samostojen in od državnih institucij neodvisen organ. Bdi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil pri svojem delu spoštujejo pravice posameznika in skupin.

VaruhinjaCloveskihPravic02V nadaljevanju je dr. Čebašek - Travnik predstavila načine in vsebino svojega delovanja


Pobudo za začetek delovanja varuha lahko poda vsak posameznik, ki meni, da so mu kršene njegove pravice, pa tudi varuh ali organizacija. Leta 2007 je bilo takih pobud 2008. Največ se jih nanaša na nasilje, pravice otrok v ločitvenih postopkih staršev, pravice starostnikov in na sodne zaostanke.

Izvedeli smo, kako varuh človekovih pravic sodeluje z državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, v katerih primerih vključuje v svoje delo različne izvedence oziroma strokovnjake ter na kakšen način sodeluje z mediji in obvešča javnost.

Posebej je opozorila na novost, ki jo je kot varuhinja uvedla, in sicer ima vsak torek od 13.00 do 14.00 odprti telefon za pobudnike. VaruhinjaCloveskihPravic03

Ivan Šelih je predstavil predvsem pobude prebivalcev, povezane s policijskimi postopki. Lani so v urad prejeli 103 pobude. Povedal je, da se najpogosteje govori le o tovrstnih težavah, zelo malo pa je pritožb policistov, ki so jim kršene pravice. VaruhinjaCloveskihPravic04 

VaruhinjaCloveskihPravic05

Z opisom nekaterih konkretnih primerov sta ob koncu predavanj dr. Zdenka Čebašek - Travnik in Ivan Šelih vzpodbudila tudi kandidatke in kandidate za policiste, ki so postavili kar nekaj vprašanj, na katera sta odgovorila in obenem poudarila, da sta vesela takih vprašanj in pobud. Obisk varuhinje človekovih pravic se je zaključil z željo, da jo še kdaj povabimo v svojo sredino in tako nadaljujemo s sodelovanjem, ki uspešno poteka že kar nekaj let. VaruhinjaCloveskihPravic06Študentom Višje šole za policiste je gosta predstavil pomočnik ravnatelja Višje policijske šole Ivo Holc, predavatelj policijske etike.

VaruhinjaCloveskihPravic07Tudi študenti so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi in z vprašanji aktivno sodelovali v zadnjem delu obiska.


Varuhinja se jim je na koncu predavanja zahvalila za aktivno sodelovanje in izrazila željo po dobrem sodelovanju tudi v prihodnje.


Pripravila: Simona Jakelič, Boštjan Polutnik