Sorodne objave

 

Od 15. novembra morajo biti vozila v cestnem prometu opremljena s predpisano zimsko opremo. Kot vsako leto smo tudi letos pripravili nekaj nasvetov za varnejšo udeležbo v prometu, povzetek predpisov, ki se nanašajo na opremljenost vozil z zimsko opremo, in nekaj statističnih podatkov o prometnih nesrečah v zimskem obdobju.

Čeprav so letošnjo jesen razmeroma ugodne vremenske razmere, kar posledično pomeni tudi boljše vozne razmere na cestah, pa moramo v tem obdobju vsekakor že upoštevati možnost spremembe pogojev za vožnjo zaradi nizkih temperatur in padavin.

Zima pomeni za udeležence cestnega prometa poseben letni čas. Nizke temperature, led in sneg lahko povzročijo veliko neprijetnost v cestnem prometu (zasneženo vozišče, snežno ploskev, poledico). Značilnost tega obdobja so tudi daljše noči, kar je povezano s slabšo vidljivostjo in z daljšim časom zaznavanja nevarnosti.

Nizke zimske temperature lahko povzročijo slabše vozne razmere zlasti na delih cest, ki so bolj izpostavljeni vlagi, vetru in mrazu. To je predvsem na prepustih, mostovih in viaduktih, v usekih, na delih cest, ki vodijo skozi gozd, in tistih, ki so izpostavljeni močnemu vetru (burji). Na takšne razmere morajo biti vozniki dobro pripravljeni in obveščeni. Pri tem je zelo pomembno upoštevati naslednja priporočila za vožnjo v zimskih razmerah:

 • na pot se odpravimo le, če je res nujno;
 • spremljajmo informacije o vremenskih razmerah in vremenski napovedi;
 • hitrost vozila zmanjšajmo in ga prilagodimo razmeram ter stanju vozišča;
 • povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami;
 • zavirajmo previdneje in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko;
 • ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje;
 • zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila;
 • vozimo čim enakomerneje, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti;
 • posebej pozorni bodimo na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica;
 • računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno;
 • med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah sta še posebno pomembni vozniška kultura in strpnost.


Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu tudi ustrezna priprava motornega vozila. Ta naj pred zimo obsega predvsem pregled naprav in opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:

 • akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah;
 • luči, stekla in ogledala - pred vsako vožnjo je treba poskrbeti, da luči, stekla in ogledala niso zamrznjena;
 • hladilni sistem - preveriti je treba gostoto in raven hladilne tekočine;
 • sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali so v sistemu tujki (smeti ali posušeno listje);
 • olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (maks-min) na merilni palici;
 • sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi in ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
 • metlice brisalcev - treba je preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
 • klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
 • sistem za dovod goriva - pri vozilih z motorjem na dizelski pogon je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo;
 • tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z ustreznim sredstvom (npr. glicerinom), v mrzlih dneh kljub vlagi vrata ne bodo primrznila;
 • ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.


Zimska oprema motornih in priklopnih vozil

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB3, Uradni list RS, št. 25/06 in 105/06) v 114. členu določa, da morajo biti motorna vozila od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica) (88. točka prvega odstavka 23. člena), opremljena s predpisano zimsko opremo.

Določbe v zvezi z zimsko opremo se v primerjavi z lanskim letom niso spremenile. Zimska oprema je sicer predpisana v 8. in 9. členu Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00 in 45/04).

V skladu z določbami navedenega pravilnika se za zimsko opremo šteje:

  1. pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
   • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
   • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.


Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled);

 1. pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato;
 2. kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm;
 3. zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S";
 4. ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike. Priobalno področje je območje, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja z Hrvaško in naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
  • G 1-7 mejni prehod Krvavi Potok - Kozina,
  • R2-409 Kozina - Klanec,
  • G 1-10 Klanec - Kastelec in
  • R3-623 Kastelec - Podgorje - meja z Republiko Hrvaško.


Pnevmatike na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3500 kg, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h, morajo biti enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).

Zimske pnevmatike so lahko za največ dva razreda nižjega hitrostna razreda1, kot ga zahteva konstrukcijsko določena najvišja hitrost vozila.

Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, morajo imeti v skladu z 59. členom Zakona o varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji.

Voznik, katerega vozilo pozimi ali v zimskih nima ali nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu s 114. členom Zakona o varnosti cestnega prometa z globo 30.000 tolarjev, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, z globo 100.000 tolarjev. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 300.000 (odgovorna oseba najmanj 30.000) tolarjev, če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet pa z globo najmanj 1.000.000 (odgovorna oseba najmanj 100.000) tolarjev.

Po 115. členu Zakona o varnosti cestnega prometa se kaznuje zaradi kršitve določb odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji voznik z globo 50.000 tolarjev, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 1.000.000 tolarjev, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.

V skladu z 239. členom Zakona o varnosti cestnega prometa prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s četrtim odstavkom 114. člena Zakona o varnosti cestnega prometa odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

V skladu z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na cestah v Republiki Sloveniji, na katerih so zimske razmere, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze.


Aktivnosti policije

Policisti bodo od 15. novembra pri rednem delu preverjali opremljenost vozil z zimsko opremo. Policisti specializirane enote za nadzor prometa bodo predvsem na glavnih prometnih smereh (sever-jug in vzhod-zahod) poostrili nadzor nad ustreznostjo zimske opreme tovornih vozil in avtobusov. Intenzivnost policijskega nadzora bo odvisna od prvih ugotovitev opremljenosti vozil z zimsko opremo, vremenskih razmer in lokalnih posebnosti.

 

 

Opomba:

1 Hitrostni razredi pnevmatik: Q do 160 km/h; S do 180 km/h; T do 190 km/h; H do 210 km/h; V do 240 km/h; W do 270 km/h in Y do 300 km/h.