Statistika17.jun.2021
17.jun.2021

Število prejetih klicev na anonimno številko policije

Leta 2023 je minilo že šestindvajset let odkar poteka akcija policije "Skupaj proti kriminalu" in odkar je uvedena anonimna telefonska številka 080-1200. V letu 2023 je na to številko klicalo 453 (485) občanov, katerih informacije so bile posredovane pristojnim UKP v nadaljnjo obravnavo. V primerjavi z letom 2022 je bilo v letu 2023 za 6,6 % oziroma 32 klicev manj. V primerjavi z desetletnim povprečjem je bilo klicev v letu 2023 49 manj oziroma se je število klicev zmanjšalo za 9,7 %.

Več

17.dec.2020
18.apr.2019
18.apr.2019
24.feb.2009

Letna poročila o delu PU Slovenj Gradec

Na tem mestu je dostopen arhiv poročil o delu Policijske uprave Slovenj Gradec do leta 2010. Delo policistov na območju te uprave je od leta 2011 naprej povzeto v poročilih o delu PU Celje, saj je bila PU Slovenj Gradec z reorganizacijo policije 1. junija 2011 ukinjena oziroma se je združila s celjsko policijsko upravo.

Več

24.feb.2009

Letna poročila o delu PU Postojna

Na tem mestu je dostopen arhiv poročil o delu Policijske uprave Postojna do leta 2010. Delo policistov na območju te uprave je od leta 2011 naprej povzeto v poročilih o delu PU Koper (in en del v poročilih o delu PU Ljubljana), saj je bila PU Postojna z reorganizacijo policije 1. junija 2011 ukinjena oziroma se je združila s koprsko policijsko upravo, z izjemo PP Cerknica, ki je prešla pod ljubljansko policijsko upravo.

Več

24.feb.2009

Letna poročila o delu PU Krško

Na tem mestu je dostopen arhiv poročil o delu Policijske uprave Krško do leta 2010. Delo policistov na območju te uprave je od leta 2011 naprej povzeto v poročilih o delu PU Novo mesto, saj je bila PU Krško z reorganizacijo policije 1. junija 2011 ukinjena oziroma se je združila z novomeško policijsko upravo.

Več

20.feb.2009

Uporaba prisilnih sredstev in napadi na policiste

Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije smejo policisti uporabiti tudi prisilna sredstva. Za uporabo prisilnih sredstev gre le takrat, kadar policisti pri opravljanju nalog policije uporabijo katero od sredstev, ki jih določa zakon, za neposredno delovanje na osebo.

Več

8.jan.2009

Kriminaliteta - statistika ( navodila)

Za področje kriminalitete je na voljo ena datoteka na leto za pretekla leta. Združuje kazniva dejanja in osebe, udeležene v kaznivih dejanjih.

Več

17.okt.2008

Drugi dogodki

Stran je v izdelavi

Več

17.okt.2008
17.okt.2008
16.okt.2008