Sorodne objave

 

Na tem mestu je dostopen arhiv poročil o delu Policijske uprave Postojna do leta 2010. Delo policistov na območju te uprave je od leta 2011 naprej povzeto v poročilih o delu PU Koper (in en del v poročilih o delu PU Ljubljana), saj je bila PU Postojna z reorganizacijo policije 1. junija 2011 ukinjena oziroma se je združila s koprsko policijsko upravo, z izjemo PP Cerknica, ki je prešla pod ljubljansko policijsko upravo.


Letna poročila o delu Policijske uprave Postojna


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003