Sorodne objave

 

V prostorih Generalne policijske uprave na Štefanovi 2 v Ljubljani je bila v torek, 12. decembra 2006, podpisana pogodba o dobavi namensko opremljenega policijskega helikopterja tipa Eurocopter EC135 za nadzor schengenske državne meje.

Pogodbo sta podpisala generalni direktor policije Jože Romšek in predstavnica družbe Eurocopter Lyndia Bezanger.

Nov policijski helikopter Eurocopter EC135 bo glede na podpisano pogodbo dostavljen policiji najkasneje do druge polovice septembra 2007, končna pogodbena cena novega zračnega plovila, vključno z DDV, pa znaša 2,129 milijarde tolarjev oz. 8,88 milijona evrov po uradnem tečaju zamenjave in se financira iz sredstev EU - schengenskega vira.

Nemško podjetje Eurocopter je bilo kot najugodnejši ponudnik po zakonodaji s področja javnih naročil izbrano na podlagi izvedenega javnega razpisa in posledično izvedenega postopka s pogajanji.

Novi helikopter Eurocopter EC135 bo velika pridobitev za slovensko policijo in bo opremljen s sodobno tehnologijo, v skladu s pogodbo pa bo že pred prevzemom novega zračnega plovila potekalo usposabljanje pilotov in letalsko-tehničnega osebja za letenje in njegovo vzdrževanje.


helikopter-podpis1Med podpisom pogodbe


helikopter-podpis2 S predstavnico družbe Eurocopter se je pogovarjal tudi minister za notranje zadeve Dragutin Mate.

 


Foto: Dean Božnik