Sorodne objave

 

Včeraj, 6. julija 2004, je na ploščadi pred hangerjem Letalske policijske enote na Brniku pristal nov helikopter Agusta A 109 Power. Nov helikopter je velika pridobitev tako za policijo, ki je po osemnajstih letih dobila novo zračno plovilo in pa za celoten sistem varnosti v državi, saj se bo uporabljal za nadzor državne meje ter za zaščito in reševanje.

helikopter01

Novi helikopter Agusta A 109 Power na Brniku


Pogodba o nakupu večnamenskega helikopterja Agusta Westland A 109 Power je bila podpisana na obrambnem ministrstvu 20. decembra 2002 potem, ko je slovenska vlada s sklepom 20. junija 2002 sklenila, da prihranek od nakupa manjšega večnamenskega državnega letala nameni za nakup helikopterja za nadzor državne meje ter zašito in reševanje po specifikaciji, ki jo je predlagalo ministrstvo za notranje zadeve. Postopek nakupa je v skladu z vladnim sklepom izvajalo obrambno ministrstvo in sicer kot naročilo zaupne narave v sklopu temeljnih razvojnih programov obrambnih sil R Slovenije v letih 1994 - 2007. Za izvedbo nakupa novega helikopterja je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, v kateri so bili predstavniki notranjega in obrambnega ministrstva. Člani delovne skupine so opravili veliko dela v pripravljalni in razpisni fazi ter na pogajanjih, zato je bilo njihovo zadovoljstvo, ko je helikopter pristal, še toliko večje.


helikopter02

Zadovoljni člani medresorske delovne skupine in vodstvo policije ob uspešno izpeljanem projektu.


Po prevzemu helikopterja od proizvajalca sta mag. Zvonko Kremljak iz ministrstva za obrambo in Milan Horvat iz ministrstva za notranje zadeve, policije podpisala dogovor o prenosu helikopterja za nadzor državne meje ter zaščito in reševanje v posest in uporabo policiji.


helikopter03

Policisti letalske enote so si ogledali novo pridobitev.


Helikopter je opremljen s sodobno tehnično opremo, ima video-nadzorni sistem z infrardečo kamero, kar je zelo pomembno za učinkovit nadzor državne meje, iskanje oseb, storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, ukradenih vozil, zagotavljanju varnosti cestnega prometa. Lahko leti podnevi in ponoči, v vseh vremenskih razmerah, omogoča vgradnjo raznovrstne opreme za opravljanje različnih nalog, ima sistem digitalnega zemljevida za natančno digitalno navigacijo, močnejšo iskalno luč za zaščito in reševanje ter druge policijske naloge.


Notranjost helikopterja


Uporaba novega helikopterja, ki je stal z vso dodatno opremo, vključno z DDV, 7,3 milijona evrov, je povezana tudi z izvajanjem schengenskega pravnega reda, v skladu s schengenskim akcijskim načrtom pa je predvideno, da bo Slovenija za potrebe nadzora državne meje morala kupiti še kakšen helikopter.

Helikopter se bo začel uporabljati takoj, saj je nekaj pilotov Letalske policijske enote že usposobljenih za letenje na tem tipu zračnega plovila, sledilo pa bo še dodatno usposabljanje za letenje in vzdrževanje takšnega helikopterja.

 

Besedilo in fotografije: Nuša Tavčar