V prostorih Letalske policijske enote na letališču Ljubljana na Brniku je bila danes, 28. junija 2002, svečanost ob začetku delovanja Specializirane enote za nadzor državne meje, ki deluje v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave, v Sektorju za državno mejo in tujce, v Oddelku za državno mejo.

Slovesnosti so se poleg vodstva slovenske policije udeležili tudi visoki gostje iz Avstrije, deželni žandarmerijski komandant za Zvezno deželo avstrijsko koroško brigadir Wilibald Liberda, vodja mejne službe avstrijske Zvezne žandarmerije major Günter Schnitter, poveljnik podporne enote mejne službe avstrijske Zvezne žandarmerije Otto Taupe in mejni referent za avtrijsko koroško Erich Londer ter Nemčije, iz nemškega Zveznega notranjega ministrstva kriminalistični direktor Michael Thomas in predsednik Prezidija nemške zvezne mejne zaščite Karlheinz Horndasch.

predaja raporta

Vodja Specializirane enote za nadzor državne meje Robert Videc predaja raport direktorju Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Stanislavu Venigerju


"Zagotavljam vam, da bo enota opravljala naloge, za katere je ustanovljena, kajti le tako bomo še bolj uspešni in učinkoviti pri preprečevanju nekontroliranih migracij. Od vas, ki boste delovali v tej enoti, pa pričakujem, da boste naloge opravljali zakonito in korektno ter postali vrhunski strokovnjaki na tem področju ter svoja znanja in izkušnje, ki si jih boste pridobili v naslednjih mesecih, prenašali tudi na vaše kolege policiste," je povedal direktor Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Stanislav Veniger, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem policistom, ki so sodelovali pri Twinning projektih kot tudi predstavnikom Avstrije za koncept, po katerem je slovenska policija ustanovila enoto SENDM, posebno zahvalo pa je izrazil tudi predstavnikom Nemčije, ki je enoto opremila ter ob koncu nagovora zaželel policistom enote uspešno delo.

enota

Policistka in policisti Specializirane enote za nadzor državne meje


"Veseli smo, da bomo s slovensko policijo na tem področju sodelovali tudi v prihodnje, kakor tudi pri drugih partnerskih projektih, ki so še pred nami. Policija za svoje delo potrebuje strokovno znanje kot tudi dobro opremo. Specializirane enote so enote, ki opravljajo posebne naloge, zato želim novi enoti in njihovemu poveljniku vso srečo in še veliko dobrega skupnega sodelovanja," je povedal predsednik Prezidij-a nemške zvezne mejne zaščite Karlheinz Horndasch.

Horndasch

Predsednik Prezidija Zvezne mejne zaščite iz Nemčije Karlheinz Horndasch med govorom


"Ponosen sem, da je lahko naša delegacija prisotna ob začetku delovanja te specializirane enote in vesel, da je tudi Avstrija prispevala svoj delež k nastanku te enote. Upam, da se sodelovanje med slovensko in avstrijsko policijo ne bo končalo, ampak da bo še naprej ostalo v obliki izmenjave znanja in izkušenj. Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za dosedanje delo, ki je temeljilo na prijateljstvu in zaupanju ter si želim, da bo tako tudi v prihodnje. Vsem skupaj želim dobro delo in srečo v kmalu skupni bodoči Evropi," je povedal deželni žandarmerijski komandant za Zvezno deželo avstrijsko Koroško brigadir Wilibald Liberda.

Liberda

Deželni žandarmerijski komandant za Zvezno deželo avstrijsko koroško brigadir Wilibald Liberda


Slovenska policija se je v zadnjih letih soočala z drastičnim porastom problematike ilegalnih migracij, zato je lani izvedla številne ukrepe, s katerimi je to problematiko uspela zajeziti. Eden izmed takšnih ukrepov, ki ga je v okviru prvega projekta PHARE Institution Building TWINNING, imenovanega vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora državne meje, pripravila slovenska policija, je ustanovitev Specializirane enote za nadzor državne meje (SENDM), s katero se bo izboljšala kakovost nadzora državne meje, z njenimi pripadniki pa zagotovila neposredna pomoč in podpora tam, kjer bo to zaradi izstopajoče problematike najbolj potrebno.

predstavitev enote

Vodstvo slovenske policije in predstavniki Avstrije ter Nemčije so na krajši predstavitvi spoznali tudi osnovne naloge in organiziranost Specializirane enote za nadzor državne meje


Ustanovitev SENDM je eden izmed prvih korakov realizacije schengenskega pravnega reda na področju vzpostavljanja organizacijsko-kadrovskega koncepta slovenske policije za izvajanje nadzora državne meje in izravnalnih ukrepov po schengenskih standardih.

podpis dogovora

Vodja Sektorja za državno mejo in tujce v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave Anton Travner in deželni žandarmerijski komandant za Zvezno deželo avstrijsko koroško brigadir Wilibald Liberda med podpisovanjem dogovora o skupnem sodelovanju med Specializirano enoto za nadzor državne meje in Podporno enoto mejne službe avstrijske zvezne žandarmerije.

 

Na podlagi sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za notranje zadeve Zvezne republike Nemčije o izvajanju pomoči in opremljanju slovenske policije v obdobju 1999-2002 je nemško Zvezno ministrstvo za notranje zadeve odobrilo finančna sredstva za projekt ustanavljanja SENDM, del sredstev pa je poleg opreme namenjenih tudi izobraževanju.

ogled opreme

Visoki gostje iz Avstrije in Nemčije so si skupaj z vodstvom slovenske policije ogledali opremo, ki jo bodo policisti Specializirane enote za nadzor državne meje uporabljali pri svojem delu.


Temeljne naloge Specializirane enote za nadzor državne meje so:

  • poostreni, v naprej načrtovani ciljni nadzori državne meje, in sicer tako na obmejnem območju in notranjosti države;
  • odkrivanje čezmejne kriminalitete;
  • odkrivanje ilegalnih migrantov in vodičev;
  • odkrivanje tihotapstva mamil, orožja, streliva in ukradenih vozil;
  • odkrivanje uporabe ponarejenih, prenarejenih tujih listin;
  • pomoč policijskim upravam pri nadzoru državne meje, kjer to narekuje varnostna problematika;
  • policijske naloge pri nadzoru državne meje, za katere so poleg splošnih potrebne tudi posebne veščine in znanja ter specialna oprema;
  • sodelovanje pri izvedbi usposabljanj za posebne veščine ali znanja, ki spadajo v njeno neposredno delovno področje.

 

Besedilo in fotografije: Tadeja Kuhar