Sorodne objave

 

Na Akademiji mejne policije v Rezeknem v Latviji je med 15. in 19. septembrom 2008 v okviru agencije FRONTEX potekala zaključna konferenca nacionalnih koordinatorjev za šolanje službenih psov.

Kot predstavnik slovenske policije se je je udeležil višji policijski inšpektor iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Adil Huselja.

Latvija01Adil Huselja z vodnikom službenega psa latvijske mejne policije po prikazu sledenja v bližini meje z Belorusijo


Na konferenci so poleg vodje projekta Radua Constantina Antona iz Romunije sodelovali še predstavniki 20 evropskih držav, ki opravljajo naloge, povezane z delom vodnikov službenih psov pri varovanju državnih oziroma zunanjih meja Evropske unije.

Latvija02Objekt Službe vodnikov službenih psov, v sklopu katerega delujejo sektor za usposabljanje, sektor za operativno uporabo in vzrejni center


Člani delovne skupine so pripravili končni osnutek skupnega priročnika za šolanje službenih psov.

Decembra letos je predvidena konferenca članov projektne skupine in predstavnikov šol za šolanje službenih psov, na kateri bodo predstavili vsebino priročnika in obenem določili smernice za nadaljnje delo. Glavni namen skupnega priročnika je standardizacija postopkov vodnikov službenih psov na področju usposabljanja, šolanja in operativne uporabe službenih psov. Priročnik pomeni tudi začetek bolj poglobljenega sodelovanja med policijskimi strokovnjaki na tem delovnem področju.

Latvija03Delo je potekalo v manjših skupinah, zaključno usklajevanje pa je potekalo plenarno


Poleg enotnih strokovnih standardov pri šolanju in operativnem delu se s tem ustvarja tudi podlaga za vzpostavitev neposrednih stikov (mreže sodelovanja) med odgovornimi uslužbenci ter izmenjavo informacij in primerov dobre prakse. Tako bi skladno s cilji agencije, ki usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja in med drugim tudi skrbi za vzpostavitev skupnih standardov usposabljanja, področje dela razširili tudi na področje dela vodnikov službenih psov, s čimer bi še okrepili varovanje zunanjih mejah Evropske unije.

Latvija06Udeleženci konference skupaj z generalom mejne policije Ivarsom Zalitisom pred zaključkom konference

 

Besedilo in fotografije: Adil Huselja