Ob močnem deževju, ki ga v teh dneh občasno spremlja tudi toča, policisti vsem udeležencem v cestnem prometu svetujemo, naj vozijo še posebej previdno. Voznike opozarjamo, da se med točo ne smejo ustavljati v predorih ali pod nadvozi, temveč naj hitrost svoje vožnje prilagodijo razmeram na cestišču.

Če ste takrat na avtocesti, svetujemo, da jo zapustite pri najbližjem izvozu, nato pa poiščete primerno zavetje za vozilo, kjer je to pač dovoljeno.

Zaradi neodgovornega ravnanja nekaterih voznikov, ki se zaradi bojazni pred poškodovanjem svojega avtomobila ustavijo v predoru ali svoje vozilo celo obračajo, ga pustijo na kraju, vozijo vzvratno ali v nasprotni smeri ipd., lahko namreč pride do zastojev ali nevarnih naletov in prometnih nesreč.

Policija skladno z 11. členom Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) neposredno nadzira in ureja promet na javnih cestah; to vključuje tudi nadzore v predorih.

ZVCP v 52. členu prepoveduje ustavljanje ali parkiranje v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu. Globa za tovrstni prekšek znaša 80 evrov. Prav tako je parkiranje ali ustavljanje prepovedano na vozišču avtoceste in ceste, rezervirane za motorna vozila, globa za ta prekšek znaša 260 evrov.

Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk, lahko pa tudi prepoved vožnje motornega vozila, kar določa 234. člen ZVCP.

 

Zvočni posnetek izjave predstavnika policije za odnose z javnostmi Leona Kedra (mp3) 

 

Vozite varno!