Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, ki se začne septembra. Občinske uprave morajo redarje na usposabljanje prijaviti najkasneje do 10. avgusta 2009.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006), tretjega odstavka 3. člena in 6. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78-4080/2007)

 Policijska akademija razpisuje izvedbo

OSNOVNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA


Čas in kraj usposabljanja

Osnovno strokovno usposabljanje se bo začelo v ponedeljek, 7. septembra 2009, v prostorih Policijske akademije, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana.


Vključitev v usposabljanje

V osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).

Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, skladno s 6. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78-4080/2007).


Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja občinskih redarjev.  


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja.

Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".

Prijava mora zajemati:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov),
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata in 
  • izjavo kandidata glede varnostnega preverjanja.

 

Obrazec za prijavo na osnovno strokovno usposabljanje  ,


Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri policijski inšpektorici Slavici Gostiša (telefon: 01/ 514 7076).

Prijave je treba vložiti najkasneje do 10. avgusta 2009. O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje v začetku septembra 2009. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 25 kandidatov. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve maksimalnega števila vpisnih mest.

Če na usposabljanje ne bo prijavljenih 12 kandidatov, usposabljanja ne bo.

Vsi, ki bodo pristopili k usposabljanju, morajo imeti predpisano uniformo občinskega redarstva. Kandidati, ki ob začetku usposabljanja ne bodo opremljeni z uniformo, na usposabljanje ne bodo sprejeti.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 370 ur in se bo predvidoma zaključilo 20. novembra 2009 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem usposabljanja bodo kandidati opravljali preizkus znanja. Termini opravljanja preizkusa znanja bodo objavljeni na spletni strani Policije in Ministrstva za notranje zadeve, 60 dni pred izvedbo. Preizkusi znanja bodo potekali predvidoma v decembru 2009.