Sorodne objave

 

V tem tednu se je končal pouk in začele so se za mnoge težko pričakovane šolske počitnice. Žal pa poletno sezono vedno spremlja zgoščen promet proti turističnim krajem s pogostimi zastoji na cestah in mejnih prehodih. Voznikom zato svetujemo: spremljajte prometne informacije in se na pot odpravite pravočasno! Opozarjamo tudi na ponovno začasno uvedbo mejne kontrole na meji z Italijo, ki se bo izvajala med 28. junijem in 15. julijem. Pred odhodom preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov.

Vse, ki boste v naslednjih dneh morali čez mejo z Italijo, opozarjamo, da bodo italijanski varnostni organi od 28. junija do 15. julija 2009 izvajali sistematično mejno kontrolo na vseh svojih mejnih prehodih. Za prehod te meje boste v tem času zato potrebovali identifikacijski dokument (osebno izkaznico ali potni list).

Italija se je za ponovno uvedbo začasnega, 18-dnevnega nadzora na vseh svojih mejah s Francijo, Švico, Avstrijo in s Slovenijo odločila zaradi učinkovitejšega zagotavljanja varnosti med srečanjem vrha G8, ki bo v Aquili med 10. in 12. julijem. To je možnost, ki jo schengenski sporazum predvideva in dopušča.

Več o tem v sporočilu za javnost: Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

***

Varno v poletje na slovenskih cestah!

V poletnih počitniških dneh pričakujemo povečan promet oz. daljše kolone in čakalne dobe za prestop državne meje tudi na mejnih prehodih s s Hrvaško. Prav tako so možni občasni zastoji na cestah, ki vodijo do mejnih prehodov.

Največ potnikov in vozil v obeh smereh pričakujemo na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet: Gruškovje, Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in mejnem prehodu - kontrolni točki Sečovlje. Potnikom zato priporočamo, naj raje uporabijo manj obremenjene mejne prehode.

Slika4

Vozniki, počasi, strpno in previdno med zastoji!

 Vozniki, spremljajte prometne informacije in se, če je le mogoče, odpravite na pot takrat, ko na cestah ni zastojev.

  • S sabo vzemite zadostno količino brezalkoholnih osvežilnih pijač in se pogosteje kot sicer ustavite ter naredite odmor. To še zlasti velja, če vozilo ni opremljeno s klimatsko napravo.
  • Prav poleti se pri voznikih pogosteje pojavi tudi utrujenost, ki je vzrok sončne svetlobe in segrevanje avtomobila med vožnjo. Najpogosteje se utrujenost pojavi med 1. in 6. uro zjutraj ter med 14. in 16. uro popoldne.
  • Na pot se zato vedno odpravite spočiti v dobrem psihofizičnem stanju, če postanete med vožnjo utrujeni, pa se čimprej ustavite in odpočijte.
  • Če jemljete zdravila, jih ne pozabite vzeti s sabo.


Voznike opozarjamo na strpnost in upoštevanje prometnih predpisov, še posebej na spoštovanje hitrostnih omejitev in ustrezno varnostno razdaljo!

***

Policisti bomo v tem času prisotni na vseh kritičnih odsekih, kjer so nesreče najpogostejše, kot tudi ob zastojih, kjer bomo pomagali udeležencem cestnega prometa ter v skladu s svojimi pristojnostmi in infrastrukturnimi zmožnostmi poskušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa. Prisotni bomo tudi na vzporednih cestah, na katerih promet ni tako gost, izstopajo pa zaradi posledic prometnih nesreč.

Ob stoječih kolonah vozil na avtocestah in drugih cestah, kjer se pojavljajo zastoji, bomo nadzirali in dosledno ukrepali zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih, kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje. Pogosto bomo preverjali tudi vožnjo pod vplivom alkohola, ki je poletnih mesecih skoraj tako pogosto prisoten v prometnih nesrečah kot decembra. Javnost bomo sproti obveščali o morebitnih zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah na cestah objavlja tudi Prometno-informacijski center.

***

Policisti na mejnih prehodih med turistično sezono pogosteje obravnavajo turiste, ki za prestop državne meje nimajo ustreznih potnih listin oz. je veljavnost njihovih potovalnih dokumentov potekla. V takšnih primerih slovenskim državljanom ni dovoljen prestop državne meje, medtem ko je tujim državljanom zaradi neveljavnih potnih listin zavrnjen vstop v državo.

Vsem, ki potujete v tujino, zato svetujemo, da pred odhodom pravočasno preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov in veljavnost dokumentov otrok ter jih ne pozabite vzeti s sabo!

Opozarjamo, da je prehajanje zunanje schengenske meje dovoljeno le na mejnih prehodih in v določenem delovnem času. Podatki o mejnih prehodih, njihovem obratovalnem času itd. so objavljeni na spletni strani: Seznam mejnih prehodov v Sloveniji

Pri vseh osebah, ki prehajajo zunanjo mejo, tako pri vstopu v državo kot izstopu iz nje, policisti opravijo temeljno mejno kontrolo z namenom, da ugotovijo njihovo identiteto na podlagi predložitve njihovih potnih listin.

Pri državljanih tretjih držav pa poleg temeljne mejne kontrole opravijo še temeljito mejno kontrolo, ki obsega strožje preverjanje pogojev za vstop in izstop ter obvezno žigosanje potnih listov.

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje s Hrvaško?


Spomnimo naj še, da je junija letos začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/2009), ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika.

Tako lahko od 16. junija 2009 naprej državljani potujejo v tujino ali iz tujine le z veljavnim potovalnim dokumentom (s potnim listom ali z osebno izkaznico), ne glede na starost.

Ukinitev se nanaša tudi na skupinska dovoljenja, ko mladoletniki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kljub temu priporoča, naj se v primeru organiziranih skupinskih potovanj (ekskurzije, organizirano letovanje, udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah mladoletnikov) še vedno pripravi seznam članov skupine, s čimer se omogoči lažja in hitrejša mejna kontrola.

Izjema velja le za potovanje otrok v Bosno in Hercegovino: Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Bosno in Hercegovino?